Prisijungti
 • 1
  Prisijungti
 • 2
  Pasirinkite planą
 • 3
  Apibudinkite savo įmonę ir darbo pasiulimą
 • 4
  Peržiūrėkite ir paskelbkite savo skelbimą

Munca temporară.

Dacă sunteți capabil să vă adaptați cu ușurință la inovații și să acceptați rapid informații noi, eficiente, flexibile, fiabile și responsabile, poate fi cu siguranță un lucrător temporar ideal!

În cazuri frecvente, contractul acestui angajat va fi de scurtă durată, dar suficient de flexibil, de exemplu, pentru un student. Personalul temporar poate face toată munca, deoarece este ușor de combinat cu studiul. Munca temporară este:

 • oportunitate excelentă pentru tinerii profesioniști de a câștiga experiență de muncă;
 • ocazie bună pentru a vă asigura că compania în care lucrați este potrivită pentru dvs. și aveți în vedere posibilitatea de angajare în cadrul unui contract de muncă permanent;
 • oportunitate de a câștiga bani în plus sau când doriți să găsiți un loc de muncă permanent;
 • oportunitate unică de a alege un volum de muncă care determină nevoile personale (să zicem, în timpul studiului sau în timpul concediului parental);
 • oportunitate bună de a câștiga experiență în diferite companii.

Cum se numește angajare temporară și cine este lucrător temporar?

O diferență semnificativă este aceea că angajatul este angajat și contractele de muncă sunt încheiate cu o companie de muncă temporară (EuroJOB +), dar nu cu o companie în care angajatul va lucra direct. Pentru toate celelalte situații, lucrătorul temporar nu va fi diferit de celelalte persoane din companie. Lucrând în această formă, angajatorul dvs. imediat devine EuroJOB +, dar munca se face la locurile de muncă ale clienților noștri. Apoi, când munca se va opri, vi se vor oferi alte oferte de muncă care sunt cele mai relevante pentru nevoile dvs.

După înregistrarea în baza de date EuroJOB +, vi se oferă un consultant personal care vă poate ajuta să luați deciziile corecte cu privire la orice problemă de carieră!

Тестирование и оценка.

EuroJOB+ предлагает широко признанные решения тестирования или оценки персонала, которые могут помочь при принятии подходящего потенциального кандидата, в том числе выявление мотивации работника, их соответствие для данной позиции.

EuroJOB+ рекомендует оценивать кандидатов испольуя инструменты „всей личности”. Такой тест может подбирать конкретные черты человека к определённой работе – способность мыслить, характеристики личности и сферы интересов.

Такой отбор может быть полезен в случае планировании карьерной перспективы, самосовершенствовании и развитие персонала. Это называется многогранным управлением персоналом, которое помогает генерировать „профили работы” для любой группы обязанностей. Такие профили могут помочь сравнить, отражают ли индивидуальные человеческие качества требования, нужные для данной должности.

Тестирование и оценка является доказанной пользой. Соответсвие описанию должностной обязанности может помочь предсказать, как именно человек сможет исполнять обязанности, чем такие понятия как человеческий возраст и образование.

Когда навыки работника в полной мере отражают требования, предъявляемые к этой должности, значительно увеличивается их уровень производительности или удовлетворенности проделанной работой, и не бывает прогулов, конфликтных ситуаций и стресса на рабочем месте.

Temporary job

If you are able to easily adapt to innovation and quickly master new information, you are productive, flexible, reliable and responsible – you can definitely be an ideal temporary employee!

Often, an employment contract of such an employee will be short-term, but flexible enough, say students, as temporary employees, will be able to do the whole work because it is easy to combine with studies. A temporary job is:

 • A great opportunity for young specialists to accumulate work experience.
 • A good opportunity to make sure that the company you work for is right for you and you are considering getting a job under a permanent employment contract.
 • A possibility of earning extra money or when you are willing to find a permanent job.
 • An exceptional opportunity to choose a workload that identifies a personal need (for example, during your studies or continuing your paternity leave).
 • A good opportunity to accumulate work experience in different companies.

What is temporary employment, and what is a temporary employee? The fundamental difference is that the employee is employed and the employment contracts are concluded with the Temporary Agency (EuroJOB+), but not with the company where the employee will work directly. In all other situations, the temporary employee will not be different from other people working in the company.

Working in this form, your direct employer becomes the EuroJOB+, but the work is done at the workplaces of our clients. Then, when the work at the company stops, you will be submitted other job offers that are most relevant to your needs.

If you desire diversity or new situations, and all that means a great pleasure to you, temporary work could become a way of life for you. The advantage of this job is that you can combine work periods personally in the most convenient way for you.

After registering, the EuroJOB+ database provides you with a personal consultant to help you make the RIGHT DECISIONS for any career issues!

Permanent job

Our staff, personnel specialists, will help you find the job matching your accumulated work experience, competencies, career goals, and expectations.

The main activity of EuroJOB+ is selection and recruitment of personnel, consultations on the selection of employees, so we can not only help to find the right and attractive job place for you but also arrange the necessary documents.

We also provide other types of services for job-seekers: we offer comprehensive consultations on job search opportunities or entrenchment on the labour market and submit job offers.

Your wish to find a permanent job can be implemented even when your level of foreign language knowledge is rather low since we can offer you the positions of both skilled and unskilled workers.

We observe that when looking for a permanent employee, employers first of all choose temporary workers already working in the company.

Pre-selection

Pre-selection of personnel is a reliable and effective way to find a specialist you want. EuroJOB+ staff recruitment specialists can not only help you to save your valuable time but also feel confident that the selection of an employee will be professional, systematic and objective.

 • In all cases, the needs of clients and the culture of the company, image, and values are analysed in the selection process.
 • We help employers to analyze the job positions for which a new specialist is sought, and we also take the trouble to define the requirements for the candidates.
 • The EuroJOB+ team is able to translate the requirements for competence and personality into criteria for the assessment of which only well-verified assessment methods are used.

The selection is implemented in several stages:

 • Description of requirements for employees. This is ensured by a thorough analysis of the job places.
 • Publication of the selection, publication of job advertisements, search in our and other databases.
 • Selection of CVs of candidates according to your objective requirements for employees.
 • A direct interview with a candidate during which personal qualities, ability to communicate, professional experience, professional competence, and motivation are assessed.
 • Verification of recommendations.
 • Introduction of the best candidates that reflect your requirements.

In case of need, EuroJOB+  organizes confidential meetings; we assist in negotiations with the candidate.

Selection of personnel

Personnel Recruitment Agency EuroJOB+ is a great way out to find the right specialists for your company. In order to find new team members, it is recommended to plan staff changes as early as possible – this must be one of the first steps in the strategy for the coming year.

We can take care of the search and selection of both unqualified and skilled workers and specialists in various fields of activities. The company staff database is updated daily with new entries about permanent job-seekers, not just those working at the EuroJOB+ company as temporary workers. Often the CV data of the candidates in the EuroJOB+ database are supplemented with useful practical feedback on the quality of the candidates’ work at the EuroJOB+ clients.

The EuroJOB+ staff selection service includes:

 • Preparation of job advertisements and publication of harmonized job advertisements on the internet (without additional charge other than agreed price).
 • Search for candidates in the EuroJOB+ database and other search engines.
 • Registration and review of received CVs – assessment of skills and experience.
 • Interviews with candidates by phone: providing information on the proposed job and clarifying the information about the candidates.
 • If this is provided for in a specific selection project contract, the EuroJOB+ performs a direct search.
 • The EuroJOB+ prepares a detailed interview with the candidates and presents a list of candidates to the Client meeting the requirements.
 • Assessment of the skills and personality traits of the candidates of interest (for additional payment as provided for in the contract). The assessment methodology includes the thinking abilities of the people being assessed, their personality traits and interests, the style of activity, the analysis of leadership skills, and their compliance with the requirements for a particular job.
 • Checking the recommendations of the candidates under selection.
 • The EuroJOB+ provides a Quality Guarantee for each selection service performed (more detailed information is given in the contract).

Leasing of employees

Such a service consists of the selection of employees and their leasing on a short and long term basis (for a specific time period). Temporary recruitment (otherwise known as leasing of personnel or just leasing of an employee) is a modern, fast-track popular staffing solution. Such a service enables you to manage your human resources more flexibly and efficiently.

Temporary employment can help to reduce the administrative costs you incur, as you no longer need to puzzle and spend precious time searching for new competent employees, taking care of their employment or dismissal. It will also help avoid accounting for wages and taxes. Reduced administrative costs can optimize the processes of your company and bring greater profits.

EuroJOB+ offers you a comprehensive selection of personnel and temporary employment solutions. In each case, we are able to choose the solution reflecting your needs most: the means of attracting and selecting the candidate you need, testing, terms for appointing the selected employees and administering thereof.

Our fundamental rule is that, with a clear understanding of the individual needs of our Clients, we only offer individual solutions each time.

Our ambition is long-term cooperation and partnership, trust in Clients and reliability of Candidates.


Cases where the leasing of employees is most helpful:

 • The company is subject to restrictions on the number of employees.
 • When an employee is needed to perform temporary works (in the case of targeted holidays and other holidays or sickness).
 • Lack of staff in case of growth in business volumes (introduction of a new product into the market, inevitable seasonality, production needs will increase).
 • The launch of a new product on the market. (This process should be carefully planned. A specialist with specific knowledge should take care of this).
 • No domiciles in the country.
 • Opportunities to extend the probationary period are sought.

Benefits of temporary employment:

 • You create great opportunities to develop your business by keeping the same number of people.
 • In this way, you can control the budget of your company very accurately (easy to calculate the cost of the service).
 • You can be protected from the fall of the effectiveness of a company or organization during a holiday period.
 • You save time, which would inevitably have been required for a search of personnel, administration thereof and ensuring the work tools.
 • You can be more flexible when you need to make a quick decision on recruiting and dismissing employees.
 • Opportunities to concentrate on the most important things are opened to you without tosing about the small details of time-consuming issues. This undoubtedly allows businesses to flourish and achieve excellent results in a very short period of time.

Testing and assessment

The EuroJOB+ offers widely recognized testing or assessing products that can help you when you decide to choose the right candidate, as well as to identify motivation of your employee, his compliance with certain position and work, or when the manager seeks feedback from his subordinates.

To assess the candidates, the EuroJOB+ would recommend ‘all personality’ detection tools distinguished by their own application capabilities. Such a test can measure the specific features associated with a particular job such as the ability to think, personality traits and areas of interest.

Such an assessment could serve in selections, during the career planning, self-improvement, and training of employees. This is called a multi-faceted staff management approach that helps to create ‘position profiles’ for any group of positions. Such profiles can help to compare whether the individual characteristics of a person reflect the requirements for a particular position.

Testing and assessment is a proving benefit. Compliance with the job description can help to accurately predict how the person would succeed in the workplace rather than such generally accepted criteria as human age and education.
When skills and competencies of an employee fully reflect the requirements for the position, their productivity level or satisfaction with the work his does increases significantly, thus avoiding absenteeism, conflict situations, and stresses in the workplace.

Pre-selectie (het pre-selecteren)

Het pre-selecteren van het personeel (medewerkers/werknemers) is een betrouwbare, beproefde en effectieve wijze om de door U gevraagde/gewenste specialist te vinden. Specialisten op het gebied van staf/personeelwerving en rekretering, welke werzaam zijn bij de vennootschap EuroJOB+, kunnen U niet alleen helpen om Uw waardevolle tijd te besparen, maar ook volkomen er zeker van te zijn dat de selectie van de werknemers professioneel, systematisch, serieus en objectief zal worden uitgevoerd.

 • In alle gevallen worden de behoeften en wensen van klanten, cultuur van een organisatie (onderneming of bedrijf), imago, reputatie en identiteit, alsmede waarden en normen ervan geanlyseerd en in aanmerking genomen door ons bij het selecteren van werknemers.
 • We helpen de werknemers om vacatures en werk/jobfuncties te analyseren, waarvoor de nieuwe specialisten en vakkundigen worden gezocht, en we nemen ook de moeite om de vereisten te bepalen en definiёren met betrekking tot de kandidaten.
 • De EuroJOB+  team is staat de vereisten met betrekking tot competenties, bekwaamheden en personaliteit/persoonlijkheid (individuele karaktertrekken) om te zetten in de beoordelingscriteria, op grond waarvan alleen de op de behoorlijke wijze gecontroleerde en geproefde beoordelingsmethoden worden gebruikt.

De selectie wordt geїmplementeerd en uitgevoerd in enkele stappen:

 • Beschrijving van de vereisten met betrekking tot en voor de werknemers. Deze beschrijving is opgemaakt, gebaseerd op een nauwkeurige analyse van de werkplekken en baanplaatsen.
 • Publicatie van de selectieresulteten, publicatie van reclame – vacatures, het zoeken van informatie en het raadplegen in onze en andere databases.
 • Selectie van CVs van kandidaten in overeenstemming met Uw objectieve wensen en vereisten met betrekking tot werknemers.
 • Het direct sollicitatiegesprek met de kandidaat, waartijdens persoonlijke kwaliteiten, karaktertrekken, het vermogen te communiceren, vakervaring, professionele bekwaamheden en competencies, alsmede motivatie worden beoordeeld.
 • Controle en verificatie van recommendatiebrieven.
 • Het voorstellen van de beste kandidaten die overeenstemmen met en voldoen aan Uw vereisten.

Nuolatinis darbas

Mūsų darbuotojai, personalo atrankos specialistai, padės susirasti labiausiai Jūsų sukauptą patirtį, kompetencijas, karjeros tikslus ir lūkesčius atitinkantį darbą.

EuroJOB+  pagrindinė veikla – personalo atranka bei paieška, konsultacijos parenkant darbuotojus, tad mes ne tik galime padėti atrasti Jums tinkamą bei patrauklią darbo vietą, bet ir pasirūpinti reikalingų dokumentų sutvarkymu.

Taipogi teikiame ir kitokio pobūdžio paslaugas darbo ieškantiems: siūlome visapusiškas konsultacijas apie pageidaujamo darbo paieškos galimybes ar įsitvirtinimą darbo rinkoje, teikiame darbo pasiūlymus.

Jūsų noras rasti pastovų darbą gali būti realizuotas net ir tais atvejais, kai Jūsų užsienio kalbos žinių lygis yra ganėtinai menkas – mes galime pasiūlyti užimti tiek kvalifikuotų, tiek nekvalifikuotų darbuotojų pozicijas.

Pastebime, kad ieškodami nuolatinio darbuotojo darbdaviai pirmiausia renkasi iš įmonėje jau dirbančių laikinųjų darbuotojų.

DARBUOTOJŲ ATRANKA

Personalo atrankos agentūra EuroJOB+ – puiki išeitis, ieškant Jūsų įmonei reikiamų specialistų. Siekiant rasti naujus komandos narius personalo pokyčius rekomenduojama planuoti kaip įmanoma anksčiau – tai turi būti vienas iš pirmųjų darbų numatant ateinančių metų strategiją.
Galime pasirūpinti tiek nekvalifikuotų, tiek kvalifikuotų darbuotojų bei pačių įvairiausių sričių specialistų (Lietuvoje ir užsienyje) paieška ir atranka.


EuroJOB+ darbuotojųatrankos paslauga apima:


• Darbo skelbimų parengimą bei suderintų darbo skelbimų paskelbimą internetinėje erdvėje (be papildomo, nei sutariama atrankos kaina, apmokestinimo).
• Kandidatų paiešką EuroJOB+ duomenų bazėje ir kitose paieškos sistemose Lietuvoje bei užsienyje.
• Gaunamų gyvenimo aprašymų registraciją ir peržiūrą – įgūdžių ir patirties įvertinimas.
• Pokalbiai telefonu su kandidatais: informacijos teikimas apie siūlomą darbą bei informacijos apie kandidatus patikslinimas.
• Jei tai būna numatoma konkrečioje atrankos projekto sutartyje, EuroJOB+ atlieka tiesioginę paiešką.
• Dominančių kandidatų gebėjimų bei asmenybės bruožų vertinimą (už papildomą užmokestį, kaip numatoma sutartyje). Vertinimo metodiką apima vertinamų žmonių mąstymo gebėjimai, asmenybės bruožai ir interesai, veiklos stilius, vadovavimo gebėjimų analize ir jų atitikimo palyginimu su konkrečiam darbui iškeltais reikalavimais.
• Atrenkamų kandidatų rekomendacijų patikrinimą.
• EuroJOB+ kiekvienu paslaugos užsakymo atveju suteikia Kokybės garantiją atliktai atrankos paslaugai (išsamiau – sutartyje).

UŽSIENIEČIŲ ĮDARBINIMAS

Padėsime Jums:

• Atrinkti ir įdarbinti aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus ir kvalifikuotus darbuotojus iš Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos ir kitų trečiųjų šalių;
• Gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje darbo ar verslo pagrindu;
• Gauti D vizą dirbti Lietuvoje
• Gauti EU Blue Card aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams.

Mūsų paslaugos:

• Įvertiname įdarbinamų užsieniečių kvalifikaciją bei darbo patirtį;
• Ruošiame dokumentus, įrodančius užsieniečio įdarbinimo būtinumą, atstovaujame valstybinėse institucijose, vertimų bei notarų biuruose.
• Sutvarkome visus reikalingus leidimus Jūsų surastiems darbuotojams.
• Konsultuojame visais Jums rūpimais migracijos ir darbo teisės klausimais.

DOKUMENTŲ TVARKYMAS

Ruošiame visus dokumentus, reikalingus leidimui laikinai gyventi ir dirbti Lietuvoje gauti, atstovaujame valstybinėse institucijose.


Leidimas laikinai gyventi Lietuvoje verslo arba darbo pagrindu. Ruošiame visus dokumentus, reikalingus leidimui laikinai gyventi Lietuvoje gauti.
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje – ruošiame visus dokumentus, reikalingus leidimui dirbti ir darbo vizai arba laikinai gyventi Lietuvoje gauti, atstovaujame valstybinėse institucijose.
Diplomų pripažinimas. Rengiame dokumentus, įrodančius užsieniečio įdarbinimo būtinumą, atstovaujame valstybinėse institucijose, vertimų bei notarų biuruose.
Vertimo paslaugos.
Apgyvendinimas ir gyvenamosios vietos deklaravimas. Esant poreikiui padedame susirasti darbuotojams būstą bei deklaruoti gyvenamąją vietą.
Medicininis draudimas.

D.U.K.

 

Ne ES valstybių narių piliečių užsieniečių įdarbinimas nėra lengvas procesas – jis paprastai susideda iš kelių etapų:

 • Leidimo dirbti gavimas;
 • Darbo vizos / leidimo laikinai gyventi gavimas;
 • Dokumentų įforminimas.

Norint įdarbinti užsienietį, mums reikia pateikti užsieniečio paso bei kvalifikaciją patvirtinančio dokumento (diplomo ar kt.) kopijas bei darbdavio rekvizitus. Visus kitus dokumentus parengsime mes.

Užsieniečio įdarbinimo kaina priklauso nuo daugelio aspektų: turimos kvalifikacijos, ar jau dirbo Lietuvoje, įmonės veiklos pobūdžio ir pan.

Draudimo, dokumentų vertimo ir legalizavimo, kelionės ir apgyvendinimo išlaidos, rinkliavos.

Darbuotojams, kurių kvalifikacija įtrauka į trūkstamų profesijų sąrašą.

Taip, norint įdarbinti Lietuvoje užsienietį- diplomas arba pažymėjimas privalomas.

Jei užsienietis pas Jus nedirbęs ir nėra Jūsų patikrintas, rekomenduojame daryti užsieniečiui D vizą, nes tai pigesnė bei greitesnė procedūra.

Jeigu darbuotojas yra dirbęs pas Jus bei patikimas ir jeigu darbdavys gali laukti ilgiau, tokiu atveju rekomenduojame leidimą gyventi LR darbo pagrindu.

Pagal Jūsų situaciją individualiai rekomenduojame kuris variantas Jums yra tinkamesnis.

Neradote atsakymo?

Kreipkitės nemokamai konsultacijai!

Leasing van de werknemers en medewerkers.

Een zodanige dienst omvat het selecteren van de werknemers en hun leasing op zowel de korte als de lange termijn (voor de specifieke tijdsperiode). De tijdelijke tewerkstelling (die anders wordt genoemd als leasing (van het) personeel, personeel leasing of alleen leasing van werknemers) is een hedendaagse, tot een snel succes leidende, populaire oplossing voor de personeelplanning. Een zodanige dienst geeft U de mogelijkheid om Uw menselijke hulpbronnen te optimaliseren en deze te beheren met verhoogde flexibiliteit en effectiviteit.


De tijdelijke tewerkstelling kan U helpen om Uw eventueel oplopende administratieve kosten en uitgaven te verminderen, want U heeft geen behoefte meer om zich het hoofd te breken over het zoeken naar nieuwe competente en bekwame werknemeres/medewerkers en Uw waardevolle tijd ervoor te verspillen, door te zorgen voor hun tewerkstelling en ontheffing uit functies of ontslag. Het zal ook onnodig het voeren van de boekhouding met betrekking tot de salaries en belastingen maken voor U. De verminderde administratieve uitgaven en kosten kunnen de mogelijkheid geven om Uw bedrijfsprocessen te optimaliseren en hogere winsten te ontvangen.


De vennootschap EuroJOB+ biedt U een veelomvattende en uitgebreide selectie van het personeel en oplossingen met betrekking tot de tijdelijke tewerkstelling. In elk geval kunnen wij om de oplossing te kiezen die met Uw behoeften het meest zal overeenstemmen: de middelen en wijzen voor het aantrekken en selecteren van nodige en door U gewenste kandidaten, toetsing van kandidaten, voorwaarden voor het bepalen en aanstellen van de geselecteerde werknemers, alsmede het beheren van deze werknemers.


Onze fundamentele regel is dat, door de behoeften van onze klanten duidelijk en ten volle te verstaan, wij alleen de individuele oplossingen aan bieden ten alle tijden.


Ons streven en vurig verlangen is een lange termijn samenwerking en partnerschap, geloof in onze klanten en betrouwbaarheid van de kandidaten.


Gevallen waarin de leasing van werknemers het meest behulpzaam is:

 • De vennootschap of onderneming is onderworpen aan de beperkingen van het werknemersaantal.
 • Indien een werknemer nodig is om tijdelijke werken of werkzaamheden uit te voeren (in geval van de geplande vakanties en andere vakanties of bij ziekte van Uw permanente medewerkers).
 • Er is een gebrek aan het personeel in geval van en veroorzaakt door het vergroten van de ondernemingsomvang (ontwikkeling en invoering van de nieuwe producten op de markt, onvermijdelijke seizoenaliteit, productiebehoeften die groter zullen).
 • Het uitbrengen van een nieuwe product op de markt. (Dit proces moet naukeurig worden gepland.Een specialist die specifieke kennis en competenties heeft moet erover zorgen).
 • De vennootschap heeft geen maatschappelijke zetel of filialen gevestigd op het grondgebied van het land.
 • De gunstige gelegenheden en mogelijkheden om een proefperiode te verlengen worden gezocht.

Voordelen van de tijdelijke tewerkstelling/aanstelling:

 • U schept de grote mogelijkheden om Uw onderneming te ontwikkelen door Uw werknemers/medewerkersaantal op hetzelfde niveau en stabiel te houden.
 • Op deze manier kunt U de begroting van Uw onderneming heel naukeurig controleren (en kosten en uitgaven voor dienstverlening gemakkelijk te berekenen).
 • U kunt worden beschermd tegen de effectiviteitsdaling van Uw onderneming, organisatie of vennootschap gedurende de vakatieperioden.
 • U bespaart Uw tijd die onvermijdelijk nodig zou zijn geweest voor het selecteren, het beheren van het personeel en de verzorging met werkgereedschappen en werktuigen.
 • U kunt meer flexibel worden ingeval U een snelle beslissing moet nemen met betrekking tot het rekruteren/werven/aanstellen van de werknemers en hun ontheffing uit functies.
 • De gelegenheden en mogelijkheden om (zich) te concentreren op de belangrijkste dingen staan open en toegankelijk voor U zonder de noodzaak om zich zorg te maken over kleine details net betrekking tot de tijdbesparing. Het stelt Uw onderneming ongetwijfeld in staat om te bloeien en voortreffelijke resultaten te

Selectie van werknemers en het personeel

Het bureau voor werving en selectie van werknemers en het personeel EuroJOB+ is een goede middel en wijze om relevante en de goed passende, meest relevante en geschikte specialisten te vinden voor Uw vennootschap of onderneming. Om een nieuwe leden of deelnemers aan Uw team te vinden is het aanbevolen om de nodige personeelwijzingen (stafwijzingen) zo vroeg mogelijk te plannen – dit moet een van de eerste stappen zijn in het kader van Uw strategie voor volgend jaar.
We kunnen zorgen voor het zoeken naar en selecteren van zowel de (hoog-)gekwalificeerde als ongekwalificeerde werknemers, verschillende specialisten deskundigen en vakkundigen op de diverse activiteitsgebieden. De personeel- en stafdatabase van onze vennootschap wordt dagelijks opgedateerd met de nieuwe gegevens met betrekking tot en over de permanente baan/jobzoekers, en niet alleen degene die werkzaam zijn bij de vennootschap EuroJOB+ als tijdelijke werknemers. Heel vaak zijn gegevens in de CV’s van kandidaten die staan geregistreerd in de database van de vennootschap EuroJOB+ aangevoeld met een gebruikbare praktische feedback met betrekking tot de kwaliteit van de door deze kandidaten uitgevoerde werkzaamheden en werken bij de klanten van de vennootschap EuroJOB+.
De diensten die worden verleend met betrekking tot het selecteren van het personeel/de staf van de EuroJOB+, omvatten:

 • Het opstellen van reclame-vacatures en het publiceren van de geharmoniseerde reclame-vacatures op het internet (zonder de aanvullende betalingen anders dan (tegen) de overeengekomen prijs).
 • Het zoeken naar de kandidaten die staan geregistreerd in de database van de vennootschap EuroJOB+ en andere zoekmachines op het internet.
 • Registratie en het overzien van ontvangen CV’s  – het beoordelen van bekwaamheden, competenties en werkervaring.
 • Het gesprek met kandidaten via telefoon: het voorzien en mededelen van de informatie betreffende de aangebodenvacatures en het verduidelijken van informatie/ gegevens over de kandidaten.
 • Indien deze wordt voorzien in een projectovereenkomst met betrekking tot de specifieke of bijzondere selectie, voert EuroJOB+ een directe zoeking uit.
 • De vennootschap EuroJOB+ bereidt een uitvoerig gesprek voor met de kandidaten voor en legt een lijst over de kandidaten die de vereisten voldoen voor aan een Klant.
 • Het beoordelen van competenties, bekwaamheden en karaktertrekken (persoonlijke karaktereigenschappen) van de belangwekkende kandidaten (tegen de aanvullende betaling zoals voorzien in de overeenkomst). De beoordelingsmethodologie omvat het vermogen van de beoordeelde personen om te denken en beslissingen te nemen, hun persoonlijke karaktereigenschappen en karaktertrekken, alsmede interessen en belangen, activiteitenstijl, de analyse van leiderschapsbekwaamheden, en hoe/in welke mate voldoen zij aan de vereisten en voorwaarden die zijn gesteld voor een bepaalde job.
 • Het controleren van recommendatiebrieven die zijn voorgelegd door de kandidaten bij de selectie.
 • De vennootschap EuroJOB+ geeft het Certificaat Kwaliteitsgarantie af voor elke dienst die wordt uitgevoerd met betrekking tot de selectie  (een meer uitvoerige informatie erover is

Toetsing en beoordeling

De vennootschap EuroJOB+ biedt de wijd en zijd erkende producten aan die voorbestemd zijn voor het toetsen en het beoordelen van werknemerskandidaten en U hepl kunnen verlenen, toen U beslist om een passende en juiste kandidaat te selecteren, alsmede de motivaties van Uw werknemer, zijn inschikkelijkheid met of toestemming voor de bepaalde functies en het uitvoeren van zekere opdrachten en werken te identificeren en vast te stellen, of indien de bestuurder, directeur of leider zoekt een feedback van zijn ondergeschikten.

 

Om kandidaten te beoordelen zouden, wij, de vennootschap EuroJOB+, de gespecialiseerde wertuigen en gereedschappen voor detectie van de gehele persoonlijkheid (identiteit) aanbevelen die zich onderscheiden door eigen gebruiksvermogens en gebruiksmogelijkheden ervan. Een zodanige test kan specifieke kenmerken en speciale bijzonderheden meten en bepalen die zijn verbonden met een bepaald werk (bepaalde been), zoals een vermogen om te denken,persoonlijke karaktertrekken en interessegebieden.

 

Een zodanig beoordeling kan zijn dienstig en vooldoende bij het uitvoeren van selecties, gedurende de loppbaanplanning, zelfverbetering en training van werknemers (het personeel).Het wordt genoemd als een meervoudige benadering van personeelbeheer, welke hulp verleent om “functieprofielen” op te stellen voor elke functiegroep. Zodanige profiels kunnen helpen om te vergelijken of de individuele karakteristieken en karaktertrekken van een persoon overeenstemmen met de (specifieke) vereisten voor een bepaalde functie.

 

Detoetsing en beoordeling zijn een voordeel bij het proeven. De overeenstemming met een functiebeschrijving kan helpen om eerder nauwkeuriger te voorzeggen hoe succesvol deze persoon zou kunnen zijn en werken op de bepaalde werkplek, dan zodanige algemeen erkende maatstaven als de leeftijd van een persoon en vorming (onderwijs).

 

Indien bekwaamheden en competencies van de werknemers volledig voldoen aan de vereisten voor de functie en ermee overeenstemmen, hun productiviteitsniveau/effectiviteitsniveau of de tevredenheid over de door hun uitgevoerde baan worden aanzienlijk groter, dus door het verzuim,

Een tijdelijke baan/tewerkstelling.

Indien U kunt de innovaties gemakkelijk adopteren en de nieuwe informatie snel beheersen, U bent productief, flexibel, betrouwbaar en beproefd, verantwoordelijk (en kunt de verantwoordelijkheid nemen op zich) – U kunt gegarandeerd, vast en zeker een ideale tijdelijke werknemer – medewerker zijn !
Heel vaak zal de tewerkstellingsovereenkomst of arbeidsovereenkomst voor een zodanig werknemer een kortetermijnovereenkomst zijn, maar het is flexibel genoeg, bijvoorbeeld, voor studenten die als de tijdelijke medewerkers of werknemers het geheel der werken zullen kunnen uitvoeren, want zij kunnen het gemakkelijk combineren met hun studies. Een tijdelijke baan is:

 • een goede gelegenheid of kans voor de jonge specialisten om werkervaring op te doen.
 • Een goed gelegenheid of kans om zich ervan te verzekeren dat de onderneming of vennootschap waarbij en waarvoor U werkt, goed passend is voor U  en  U zijn van plan om een vaste baan krijge door een vaste arbeidsovereenkomst te sluiten.
 • Een mogelijkheid om extra geld te verdienen of indien U wenst om een vaste baan te vinden en krijgen.
 • Een uitzonderlijke mogelijkheid om een omvang van de werkzaamheden of werken te kiezen die de persoonlijke behoeften bepaalt en ermee overeenstemt (bijvoorbeeld, gedurende Uw studieperiode of tijdens/bij het voortzetten met Uw ouderschapsverlof).
 • Een goede mogelijkheid om werkervaring op te doen door werkzaam te zijn bij de diverse venootschapen en ondernemingen.

Wat is een tijdelijke tewerkstelling en wie is een tijdelijke werknemer? Een fundamenteel verschil ligt erin dat de werknemer is tewerkgesteld en de tewerkstelingsovereenkomsten of arbeidsovereenkomsten worden gesloten met het Bureau Tijdelijke Tewerkstelling (EuroJOB+), maar niet met die vennootschap of onderneming, waarbij deze werknemer werkzaam rechtstreeks zal zijn. In alle andere gevallen en situaties zal de tijdelijke werknemer zich niet onderscheiden van overige personen die werken bij deze onderneming of vennootschap.  

Bij het werken op zodanige wijze en in deze vorm treedt de vennootschap EuroJOB+ als Uw directe werkgever, maar alle werken, opdrachten en werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op de werkplekken bij onze klanten. Nadat het werk is voltooid bij de vennootschap of onderneming, zullen U andere jobs en vacatures worden aangeboden die meest relevant en passend zijn en overeenstemmen met Uw behoeften en belangen.

Indien U een afwisseling in de werkzaamheden of niewe situaties wit (hebben), en  dit alles betekent een groot gonoegen voor U,  zou de tijdelijke tewerkstelling een levenswijze voor U kunnen worden. Het voordeel van deze job of werkwijze is dat  U werkperioden persoonlijk kunt combineren op de voor U meest gunstige manier.

Nadat U heeft geregistreerd, zal de EuroJOB+ database U voorzien van een persoonlijke adviseur die U hulp en bijstand zal

Permanente baan.

Onze staf, specialisten op het gebied van personeelzaken, zal hulp verlenen aan U om de baan te vinden die overeenstemmen met Uw geaccumuleerde werkervaring. Bekwaamheden en competencies, loopbaandoelen, vewachtingen en vooruitzichtingen.

De hoofdactiviteiten van EuroJOB+ is selectie en rekrutering van het personeel, het adviseren op het gebied van selectie en werving van werknemers, en wij kunnen U dus niet alleen helpen om een goede, juiste, passende en aantrekkelijke werkplek te vinden voor U, maar ook alle nodige documenten op te stellen en deze in orde te brengen.

We verlenen ook andere soorten diensten voor de baanzoekers: wij bieden de veelomvattende en uitgebreide consultaties en adviezen aan met betrekking tot de gunstige gelegenheden op de arbeidsmarkt om te zoeken naar een baan, kansen om deze te vinden of zich stevig te verankeren op de arbeidsmarkt, alsmede zenden werkaanbiedingen en vacatures.

Uw wens om de permanente baan te vinden kan worden geїmplementeerd en verwezenlijkd zelfs indien Uw beheersings – of kennisniveau van de vreemde taal nogal laag is, want we kunnen U verschillende functies van zowel gekwalificeerde, vakkundige werknemers als ongekwalificeerde werknemers en arbeiders aanbieden.

We bemerken vaak dat indien de werkgevers zoeken naar de permanente werknemers, kiezen zij

Testierung und Bewertung

EuroJOB+ bietet weit anerkannte Testierungs- oder Bewertungsprodukte an, die bei der Auswahl eines passenden, potentiellen Bewerbers helfen können, die auch dann helfen können, wenn man feststellen will, ob der Mitarbeiter motiviert ist und der angebotenen Position und den Anforderungen der Arbeitsstelle entspricht oder dann, wenn der Leiter von seinen Untergebenen Rückmeldungen erhalten will.

Zur Bewertung von Bewerbern empfiehlt EuroJOB+ die Werkzeuge der Feststellung „der ganzen Persönlichket“, die sich durch die Möglichkeiten ihrer Anwendung auszeichnen. Dank eines derartigen Tests können mit konkreten Arbeit verbundene vielseitige Eigenschaften – Denkfähigkeit, persönliche Eigenschaften und Interessengebiete gemessen werden.

Eine derartige Bewertung könnte im Auswahlverfahren, bei der Planung von Karriereperspektiven, bei der Persönlichkeitsentwicklung und bei der Förderung der Mitarbeiter behilflich sein. Das wird als vielseitige Art der Personalverwaltung bezeichnet und hilft zur Erstellung von „Pflichtprofilen“ für eine beliebige Pflichtgruppe. Derartige Profile können helfen durch Vergleich zu prüfen, ob individuelle persönliche Eigenschaften für bestimmte Position gestellten Anforderungen entsprechen.

Testierung und Bewertung ist ein bewährtes Nutzen. Die Entsprechung der Positionsbeschreibung kann helfen genau vorzusehen, ob die angestellte Person mit der Arbeit zurecht kommt, und diese Weise ist besser als allgemein anerkannte Kriterien wie das Alter und die Ausbildung.

Wenn die Fähigkeiten, Kompetenzen des Mitarbeiters den gestellten Anforderungen entsprechen, wächst auch seine Leistungsfähigkeit oder die Zufriedenheit mit der Arbeit, ausserdem werden dadurch Fehlzeitig, Konfliktsituationen und Stress am Arbeitsplatz vermieden.

LUCRU DE LUNGA DURATA

Personalul nostru, specialiști în resurse umane, vă vor ajuta să găsiți cel mai potrivit loc de muncă, bazat pe experiența, competența, obiectivele dvs. de carieră și așteptări.

EuroJOB + activitate principală – recrutare și căutare de personal, consultare în selectarea personalului. Prin urmare, vă putem ajuta să găsiți locul potrivit pentru care să lucrați pentru dvs. și să aranjați toate documentele necesare. De asemenea, oferim și alte tipuri de servicii pentru cei care au nevoie de muncă: Oferim o consultație cuprinzătoare cu privire la posturile vacante dorite.

Dorința dvs. de a găsi un loc de muncă stabil poate fi realizată chiar și în cazurile în care nivelul de cunoaștere a limbii dvs. străine este suficient de scăzut – putem oferi atât posturi calificate, cât și necalificate.

Când căutăm un angajat permanent, observăm că angajatorii aleg dintre personalul temporar care lucrează deja în companie.

RENTA DE PERSONAL

Acest serviciu constă în selectarea și angajarea personalului pe termen scurt și lung (pe o perioadă de timp). Angajarea temporară (altfel cunoscută sub numele de închirierea sau pur și simplu închirierea unui angajat) este o soluție modernă, de creștere rapidă. Acest serviciu vă permite să aveți mai multă flexibilitate și control asupra resurselor umane și mai accesibil. Angajarea temporară poate ajuta la reducerea costurilor administrative, deoarece nu mai trebuie să vă faceți griji și să petreceți timp prețios în căutarea de noi angajați competenți, să vă faceți griji pentru angajarea sau concedierea acestora. Acest lucru va evita, de asemenea, impozitele și salariile. Costurile administrative mai mici pot optimiza procesele companiei și pot crește profiturile. Regula noastră de bază este să înțelegem clar nevoile individuale ale clienților noștri și să oferim de fiecare dată doar soluții individuale.

 

Scopul nostru este cooperarea și parteneriatul pe termen lung, încrederea în clienți și încrederea în candidați.

 

Cazurile când închiriați angajații sunt deosebit de utile:

 • Compania are restricții privind numărul de angajați;
 • Aveți nevoie de lucrători pentru muncă temporară (în timpul vacanțelor sau bolilor);
 • Lipsa angajaților în creșterea afacerilor (introducerea pe piață a unui nou produs, inevitabil sezonier, creștere a nevoilor de producție);
 • Un nou produs este introdus pe piață. (Acest proces ar trebui să fie planificat cu atenție. Un specialist cu cunoștințe specifice ar trebui să fie preocupat de acest lucru).
 • Nu există diviziune în țară;
 • Căutați o prelungire a perioadei de încercare.

 Avantajele angajării temporare:

 

 • Creezi oportunități excelente pentru dezvoltarea afacerii tale, păstrând același număr de oameni;

Astfel, puteți controla bugetul companiei dvs. foarte precis (costul serviciilor se calculează cu ușurință); Puteți fi protejat de declinul activităților și eficacității companiei în perioada sărbătorilor;

 • Economisiți timpul pe care îl petreceți în căutarea, administrarea personalului;
 • Puteți acționa mai flexibil atunci când trebuie să decideți rapid angajarea și concedierea angajaților;
 • Ai ocazia să te concentrezi asupra celor mai importante lucruri, fără să fii distras de micile lucruri care necesită resurse considerabile.

 Acest lucru permite, fără îndoială, întreprinderilor să înflorească și să obțină rezultate excelente într-un timp foarte scurt.

Daļēja atlase

Daļēja personāla atlase ir drošs un efektīvs veids nepieciešamā profesionāļa atlasei. EuroJOB + personāla atlases speciālisti spēj ne tikai ietaupīt dārgo laiku, bet arī liek sajust pārliecību par to, ka darbinieka atlase būs profesionāla, sistemātiska un objektīva.

Atlases procesā vienmēr analizējam klientu vajadzības, iedziļināmies kompānijas kultūrā, imidžā un vērtībās.

Mēs palīdzam darba devējiem analizēt vakances, kurās nepieciešams speciālists, kā arī rūpējamies par to, lai noteiktu prasības kandidātiem.

EuroJOB + komanda spēj pārvērst nepieciešamos kompetences un personību kritērijus tādā veidā, lai izmantotu tikai labi pārbaudītas novērtēšanas metodes.

Atlase tiek veikta vairākos posmos:

 • Personāla prasību apraksts. To nodrošina, rūpīgi analizējot darba vietas;
 • Tiek publicēti sludinājumi par vakancēm, veikta meklēšana mūsu un citās datu bāzēs;
 • Kandidātu CV atlase saskaņā ar klienta objektīvajām prasībām;
 • Intervija ar kandidātu, kuras laikā izvērtējam personīgās īpašības, saskarsmes spējas; profesionālo pieredzi, kompetenci un motivāciju;
 • Tiek pārbaudītas rekomendācijas;
 • Labāko kandidātu, kuri atbilst jūsu prasībām, prezentēšana;
 • Nepieciešamības gadījumā EuroJOB + organizē konfidenciālas tikšanās, piedalās pārrunās ar kandidātu.
 • Ja nepieciešams, EuroJOB+ оrganizē konfidenciālas tikšanās, piedalāmies pārrunās ar kandidātu.

RECRUTAREA PERSONALULUI

Compania de recrutare EuroJOB + este o modalitate excelentă de a găsi specialiștii necesari pentru afacerea dvs. Pentru a găsi noi membri ai echipei, se recomandă planificarea schimbărilor de personal cât mai devreme. Planificarea ar trebui să fie una dintre primele lucrări, determinând strategia pentru anul următor. Suntem angajați în căutarea și selecția lucrătorilor necalificați și calificați, precum și a specialiștilor într-o gamă largă de domenii. Baza de date a angajaților companiei este actualizată zilnic cu noi înregistrări ale candidaților care caută un loc de muncă permanent și nu doar a celor care lucrează în EuroJOB+ ca lucrători temporari.

Serviciile de recrutare EuroJOB + includ:

 • Pregătirea anunțurilor vacante și publicarea anunțurilor vacante convenite pe internet (fără coordonarea suplimentară a prețurilor de selecție, impozitarea).
 • Căutați candidați în baza de date EuroJOB + și alte motoare de căutare.
 • Înregistrarea și revizuirea unui CV este o evaluare a abilităților și a experienței.
 • Conversații telefonice cu candidații: furnizarea informațiilor despre postul propus și clarificarea informațiilor despre candidați.
 • Dacă este prevăzut într-un contract de proiect specific, EuroJOB + efectuează o căutare directă. EuroJOB + pregătește un interviu detaliat cu candidații și prezintă o listă de candidați care îndeplinesc cerințele pentru client.
 • Evaluarea abilităților și calităților personale ale candidaților de interes (pentru remunerarea suplimentară specificată în contract). Metodologia de evaluare ar trebui să includă abilitățile de gândire ale persoanelor evaluate, caracteristicile și interesele personale, stilul de activitate, analiza abilităților manageriale și respectarea cerințelor pentru muncă.
 • Verificăm recomandările candidaților selectați.
 • EuroJOB + oferă întotdeauna o garanție de calitate pentru selecția personalului (în detaliu în contract).

TESTARE SI EVALUARE

EuroJOB + oferă soluții de testare sau evaluare a personalului recunoscute pe scară largă, care pot ajuta la crearea unui candidat potrivit, inclusiv identificarea motivației angajaților și relevanța acestora pentru-o anumită poziție. EuroJOB + recomandă evaluarea candidaților folosind instrumente „personalitate întreagă”. Un astfel de test poate selecta trăsături specifice ale unei persoane pentru un anumit loc de muncă – capacitatea de a gândi, caracteristicile personalității și zonele de interes. O astfel de selecție poate fi utilă în cazul planificării carierei, îmbunătățirii auto și dezvoltării personalului. Aceasta se numește management de personal cu mai multe fațete, care ajută la generarea de „profiluri de locuri de muncă” pentru orice grup de responsabilități. Astfel de profiluri pot ajuta la compararea dacă calitățile umane individuale reflectă cerințele necesare pentru o anumită poziție.

Testarea și evaluarea reprezintă un beneficiu dovedit. Respectarea fișei postului poate ajuta la prezicerea modului în care o persoană va fi capabilă să îndeplinească sarcini decât concepte precum vârsta umană și educația.

Atunci când abilitățile angajatului reflectă pe deplin cerințele pentru această poziție, nivelul său de productivitate sau de satisfacție pentru munca depusă crește semnificativ și nu există absentism, conflict sau stres la locul de muncă.

Selectare Partiala

Personalul parțial este o modalitate fiabilă și eficientă de a găsi profesionistul potrivit. Specialiștii în selecția personalului EuroJOB + nu numai că pot economisi timp prețios, dar, de asemenea, se simt încrezători că selecția unui angajat va fi profesională, sistematică și obiectivă. Pentru procesul de selecție, analizăm întotdeauna nevoile clienților, ne adâncim în cultura, imaginea și valorile companiei.

Ajutăm angajatorii să analizeze posturile pentru care este nevoie de un specialist și, de asemenea, avem grijă să stabilim cerințele pentru candidați.

Echipa EuroJOB + este capabilă să transforme criteriile date de competență și personalitate în criterii pentru care sunt utilizate doar metode de evaluare bine testate.

Pastāvīgs darbs

Mūsu darbinieki, personāla speciālisti, palīdzēs jums atrast piemērotu darbu, pamatojoties uz Jūsu pieredzi, kompetenci, karjeras mērķiem un vēlmēm.

EuroJOB+ pamatdarbība – tā ir personāla atlase un meklēšana, kā arī konsultācijas personāla atlases jautājumos. Tādēļ mēs jums palīdzēsim atrast piemērotāko darba vietu un noformēt visus nepieciešamos dokumentus.

Mēs darba meklētājiem sniedzam arī cita veida pakalpojumus: piedāvājam kompleksas konsultācijas par vēlamajām vakancēm.

Jūsu vēlēšanās atrast stabilu darbu var tikt realizēta pat tajos gadījumos, kad Jūsu svešvalodu zināšanu līmenis ir samērā zems – mēs varam piedāvāt gan kvalificētus, gan nekvalificētus amatus.

Meklējot pastāvīgu darbinieku, esam secinājuši, ka darba devēji izvēlas darbiniekus no pagaidu personāla, no darbiniekiem, kuri kompānijā jau strādā.

Pasūtīt pakalpojumus

Personāla atlases kompānija EuroJOB+ – tas ir teicams veids, kā atrast jūsu biznesam nepieciešamos speciālistus. Lai atrastu jaunus komandas biedrus, iesakām plānot kadru izmaiņas pēc iespējas ātrāk. Plānošanai jābūt vienam no pirmajiem darbiem, nosakot stratēģiju tuvākajam gadam.

Mēs nodarbojamies gan ar nekvalificētu, gan kvalificētu darbinieku, kā arī plaša spektra speciālistu meklēšanu un atlasi. Kompānijas darbinieki katru dienu papildina datu bāzi ne tikai ar kandidātiem, kuri ir EuroJOB+ strādājošo pagaidu darbinieku statusā, bet arī ar kandidātiem, kuri meklē pastāvīgu darbu.

EuroJOB+ personāla atlases pakalpojumos ietilpst:

 • Sludinājumu sagatavošana par vakancēm un saskaņoto sludinājumu publicēšana internetā (bez turpmākas atlases cenas saskaņošanas, aplikšanas ar nodokļiem).
 • Kandidātu meklēšana EuroJOB+ datu bāzē un citās meklēšanas sistēmās.
 • CV reģistrācija un izvērtēšana – tas ir iemaņu un pieredzes novērtējums.
 • Sarunas ar kandidātiem pa telefonu: informācijas sniegšana par piedāvājamo darbu un informācijas par kandidātiem precizēšana.
 • Ja tas ir paredzēts konkrētajā projekta līgumā, EuroJOB+ veic tiešo meklēšanu.
 • EuroJOB+ sagatavo detalizētas intervijas ar kandidātiem un iesniedz kandidātu sarakstu, kuri atbilst klienta prasībām.
 • Kandidātu spēju un personīgo īpašību novērtējums, kas raisījusi interesi (līgumā atrunātajai papildus atlīdzībai). Novērtējuma metodoloģijai ir jāietver novērtējamo cilvēku domāšanas spēja, personības īpatnība un intereses, darbības stils, vadības prasmju analīze un to atbilstību prasībām, kādas vajadzīgas darbā.
 • Pārbaudām izraudzīto kandidātu rekomendācijas.
 • EuroJOB+ vienmēr sniedz garantētu personāla atlasi (detalizētāk – līgumā).

Arbeitnehmerüberlassung

Eine derartige Dienstleistung besteht aus der Personalauswahl und der kurzfristigen oder langfristigen Arbeitnehmerüberlassung (für einen konkreten Zeitraum). Die Vermittlung von Personal auf temporärer Basis (noch als Vermietung von Personal  oder einfach Arbeitnehmerüberlassung genannt) ist eine moderne, schnell populär gewordene Personallösung. Diese Dienstleistung verleiht Ihnen die Möglichkeit viel flexibler und effektiver schon vorhandene Humanressourcen zu verwalten.

Die Vermittlung von Personal auf temporärer Basis kann Verwaltungskosten verringern, da Sie sich bei der Suche nach neuen kompetenten Mitarbeitern nicht mehr den Kopf zerbrechen und teuere Zeit in Verbindung mit  ihrer Anstellung und Entlassung verschwenden müssen. Sie sparen auch Zeit, die Sie bei der Lohn- und Steuerberechnung verschwenden müssen. Verringerte Verwaltungskosten können Unternehmensprozesse optimisieren und mehr Gewinn bringen.

EuroJOB+ bietet Ihnen komplexe Lösungen für die Personalauswahl und für die befristetete Anstellung.  Wir sind imstande in jedem Fall Ihnen eine Lösung anzubieten, die Ihren Erwartungen am meisten entspricht – die Arten der Personalwerbung und Personalauswahl, Tests, die Fristen für die Bestimmung der gewählten Mitarbeiter und ihre Verwaltung.  

Unsere Grundregel  – unter Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen unserer Kunden bieten wir jedes Mal nur individuelle Lösungen an.

Unser Ziel – langfristige Zusammenarbeit und Partnerschaft, Vertrauen zu den Kunden und Zuverlässigkeit von Bewerbern.
 
Fälle, in denen die Arbeitnehmerüberlassung am meisten hilft:

 • Im Unternehmen werden Beschränkungen bezüglich der Anzahl der Mitarbeiter angewendet;
 • Wenn im Unternehmen eine Arbeitskraft zur Durchführung von zeitweiligen Arbeiten erforderlich ist  (im Fall des zweckmässigen Urlaubs oder anderen Urlaubs oder im Krankheitsfall);
 • Bei der Erweiterung von Tätigkeitsumfängen besteht ein Mangel an Arbeitskräften (Einführung eines neuen Produktes in den Markt, Saisonalität ist unvermeidlich, Wachstum von Betriebsbedürfnissen);
 • Einführung eines neuen Produktes in den Markt. (Dieses Prozess sollte sorgfältig geplant werden. Dafür ist ein Fachmann mit spezifischen Kenntnissen zuständig).
 • Im Land gibt es keine Geschäfstsitze;
 • Es werden Möglichkeiten zur Verlängerung der Probezeit gesucht.

Die Vorteile der zeitweiligen Einstellung:

 • Sie schaffen ausgezeichnete Möglichkeiten zur Geschäftsentwicklung mit derselben Anzahl der beschäftigten Mitarbeiter;
 • Auf diese Art und Weise können Sie das Budget des Unternehmens sehr genau kontrollieren (der Preis für die Dienstleistung wird ganz einfach berechnet) ;
 • Sie können gegen die Senkung der Leistungsfähigkeit des Unternehmens oder der Organisation während des Urlaubs gesichert sein;
 • Sie sparen Zeit, die Sie für die Personalsuche, seine Verwaltung und Sicherung von Arbeitsmassnahmen unentbehrlich verschwenden hätten;
 • Sie dürfen flexibler sein, wenn Sie schnell eine Lösung bezüglich der Einstellung und Entlassung der Mitarbeiter treffen müssen;

Es werden Ihnen Möglichkeiten eröffnet sich nur auf das Wesentliche zu konzentrieren und sich nicht durch Kleinigkeiten, die viel Zeit in Anspruch nehmen, ablenken zu lassen. So erschliessen sich für Ihr Geschäft ausgezeichnete Möglichkeiten sich zu entfalten und perfekte Ergebnisse innerhalb der kurzen Zeit zu erzielen.

Постоянная работа.

Наши сотрудники, специалисты по персоналу, помогут вам найти наиболее подходящюю работу на основе Вашего опыта, компетенции, карьерных целей и ожиданий.

EuroJOB+ основная деятельность – подбор и поиск персонала, консультация в отборе персонала. Поэтому мы можем помочь найти подходящее место работы для Вас и оформить все необходимые документы.

Мы также предоставляем другие виды услуг для нуждающихся в работе: Мы предлагаем комплексную консультацию по желаемым вакансиям.

Ваше желание найти стабильную работу может быть реализовано даже в тех случаях, когда уровень знания Вашего иностранного языка достаточно низок – мы можем предложить как квалифицированные, так и неквалифицированные должности.

При поиске постоянного работника, мы замечаем, что работодатели выбирают из временного персонала, уже работающего в компании.

Аренда работников.

Эта услуга состоит из отбора и найма персонала на краткосрочной и долгосрочной основе (в течение определенного периода времени).  Временное трудоустройство (иначе известная как аренда или просто аренда работника) – это современное, быстрорастущее решение набора персонала. Эта услуга позволяет Вам иметь больше гибкости и контроля над людскими ресурсами и более доступно.

Временная занятость может помочь снизить административные издержки, так как Вам больше не нужно переживать и тратить драгоценное время на поиск новых компетентных сотрудников, переживать о их приёме или увольнении. Это также позволит избежать учёта налогов и зарплат. Снижение администрационных затрат могут оптимизировать процессы компании и увеличить прибыль.

Наше основное правило- четко понимать индивидуальные потребности наших клиентов и каждый раз предлагать только индивидуальные решения.

Наша цель – долгосрочное сотрудничество и партнерство, доверие к Клиентам и доверие к Кандидатам.

Случаи, когда особо помогает аренда работников:

 • В Компании есть ограничения в количестве сотрудников;
 • Нужны работники для временной работы (во время отпусков или болезни);
 • Нехватка работников в росте бизнеса (внедрение нового продукта на рынок, неизбежная сезонность, рост производственных нужд);
 • На рынок вводится новый продукт. (Этот процесс следует тщательно планировать. Этим должен беспокоится специалист с конкретными знаниями).
 • В стране нет подразделения;
 • Поиск возможности продления испытательного срока.

Преимущества временного трудоустройства:

 • Вы создаете прекрастные возможности для развития своего бизнеса, сохраняя одинаковое количество людей;

Таким образом, вы можете контролировать бюджет вашей компании очень точно (легко рассчитывается стоимость услуг);

 • Вы можете быть защищены от упадка деятельности и эффективности компании в период отпусков;
 • Вы экономите время, которое Вы потратите на поиск персонала, администрирование;
 • Вы можете действовать более гибко, когда вам нужно быстро принять решение о приеме и увольнении сотрудников;
 • У вас есть возможность сосредоточиться на самых важных вещах, не отвлекаясь на мелочи, которые требуют немаленких ресурсов. Это, несомненно, позволяет предприятиям процветать и достигать отличных результатов в очень короткий срок.

Personalauswahl

Die Agentur für Personalauswahl EuroJOB+ ist ein ausgezeichneter Ausweg, wenn Ihr Unternehmen nach richtigen Fachleuten sucht. Wenn Sie auf der Suche nach neuen Teammitgliedern sind, empfehlen wir das Personalwechsel möglichst früh zu planen – das soll der erste Schritt bei der Prognose der Strategie des kommenden Jahres sein.

Wir beschäftigen uns mit der Suche sowohl von unqualifizierten, als auch von qualifizierten Mitarbeitern und Fachleuten aus verschiedensten Bereichen. In die Datenbank des Unternehmenspersonals werden täglich neue Einträge über die arbeitssuchende Bewerber gemacht, und nicht nur über die Mitarbeiter, die als Zeitbedienstete im Unternehmen EuroJOB+ angestellt sind.  Oft werden die Daten des Lebenslaufs der Bewerber in der Datenbank von EuroJOB+ mit nützlichen praktischen Rückmeldungen über die Qualität der Leistungen der Bewerber, die sie bei den Auftraggebern von EuroJOB+ erbringen, ergänzt.

Die Dienstleistung der Auswahl der Mitarbeiter von EuroJOB+ umfasst:

 • Die Vorbereitung von Stellenanzeigen und die Veröffentlichung der Anzeigen im Internet (ohne zusätzliche Besteuerung zum vereinbarten Auswahlpreis).
 • Die Suche nach Bewerbern in der Datenbank von EuroJOB+ und in anderen Suchsystemen.
 • Anmeldung und Prüfung von eingegangenen Lebensläufen – Bewertung der Fähigkeiten und Erfahrungen.
 • Telefonische Gespräche mit Bewerbern: Auskunft über angebotene Arbeitsstelle und Präzisierung der Information über die Bewerber.
 • Falls es in einem konkreten Vertrag des Auswahlprojekts vorgesehen ist, führt EuroJOB+ die direkte Suche durch.
 • EuroJOB+ bereitet ein ausführliches Gespräch mit den Bewerbern vor und legt die Liste der Bewerber, die den gestellten Anforderungen entsprechen, an den Kunden vor.
 • Die Bewertung der Fähigkeiten und persönlichen Eigenschaften von Bewerbern, die das Interesse geweckt haben (für zusätzliche Gebühr zur Gebühr, vorgesehener im Vertrag). Die Methodik der Bewertung umfassen Denkfähigkeiten, persönliche Eigenschaften und Interessen, Tätigkeitsstil, Analyse der Führungsfähigkeiten der Bewerber und ihr Vergleich mit für die konkrete Arbeitsstelle gestellte Anforderungen.
 • Prüfung der Empfehlungen von auszuwählenden Bewerbern.
 • EuroJOB+ gewährleistet in jedem Fall des Auftrags die Garantie in Hinsicht der zu erbringenden Dienstleistung der Personalauswahl (näheres – im Vertrag).

Отбор персонала.

Компания по отбору персонала EuroJOB+ это отличный способ найти специалистов, которые необходимы для вашего бизнеса. Для того, чтобы найти новых членов команды, рекомендуется планировать кадровые изменения как можно раньше. Планировка должна быть одной из первых работ, определяя стратегию на ближайший год.

Мы занимаемся поиском и отбором как неквалифицированных, так и квалифицированных работников, а также специалистов в широком диапазоне областей. База данных сотрудников компании пополняется ежедневно новыми записями кандидатов, ищущих постоянную работу, а не только тех, кто работает в EuroJOB+ в качестве временных работников.

EuroJOB+ услуги подбора персонала включают в себя:

 • Подготовка объявлений о вакансиях и публикация согласованных объявлений о вакансиях в Интернете (без дальнейшего согласования цены отбора, налогообложения).
 • Поиск кандидатов в EuroJOB+ базе данных и других поисковых системах.
 • Регистрация и рецензирование CV – это оценка навыков и опыта.
 • Телефонные разговоры с кандидатами: предоставление информации о предлагаемой работе и уточнение информации о кандидатах.
 • Если это предусмотрено в конкретном контракте проекта, EuroJOB+ выполняет прямой поиск.
 • EuroJOB+ готовит подробное интервью с кандидатами и представляет список кандидатов, которые отвечают требованиям для клиента.
 • Оценка способностей и личностных качеств кандидатов, представляющих интерес (для дополнительного вознаграждения, оговоренного в договоре). Методология оценки должна включать в себя способности мышления оцениваемых людей, личностные особенности и интересы, стиль деятельности, анализ управленческих навыков и их соответствие требованиям, предъявляемым к работе.
 • Проверяем рекомендации выбранных кандидатов.
 • EuroJOB+ всегда предоставляет гарантию качества по отбору персонала (подробно в договоре).

Partielle Personalauswahl

Partielle Personalauswahl ist die zuverlässige und effiziente Art und Weise einen gewünschten Fachmann zu finden. Die Fachleute der Personalauswahl von EuroJOB+ können Ihnen nicht nur helfen die teuere Zeit zu sparen, sondern auch sich sicher zu fühlen, dass das Auswahlverfahren profesionell, systematisch und objektiv sein wird.

 • Im Rahmen des Auswahlverfahrens werden in allen Fällen Kundenbedürfnisse analysiert, Unternehmenskultur, Image und Werte genauer betrachtet.
 • Wir helfen den Arbeitgebern Arbeitspositionen zu analysieren, für die ein neuer Fachmann gesucht wird, auch setzen wir die Anforderungen an die Bewerber fest.
 • Das Team von EuroJOB+ ist fähig die Anforderungen an Kompetenz und an die Persönlichkeit als Massstäbe zu setzen, für deren Bewertung nur gut geprüfte Bewertungsmethoden eingesetzt

Das Auswahlverfahren wird in mehreren Phasen durchgeführt:

 • Die Beschreibung der Anforderungen an die Mitarbeiter. Die werden nach ausführlicher Analyse der Arbeitsstellen erstellt;
 • Die Veröffentlichung des Auswahlverfahrens, die Ankündigung von Stellenangeboten, Suche in unserer und in anderen Datenbänken;
 • Die Auswahl der Lebensläufe der Bewerber aufgrund von objektiven Anforderungen an die Mitarbeiter, die Sie stellen;
 • Direktes Vorstellungsgespräch mit dem Bewerber, in dem seine persönliche Eigenschaften, Kommunikationsfähigkeiten, berufliche Erfahrung, berufliche Kompetenzen und Motivation eingeschätzt werden;
 • Prüfung von Empfehlungen;
 • Die Vorstellung der Bewerber, die Ihren Anforderungen am meisten entsprechen;

Beim Bedarf werden von EuroJOB+ vertrauliche Meetings organisiert, wir helfen auch bei Verhandlungen mit dem Bewerber.

Частичный отбор.

Частичный подбор персонала является надежным и эффективным способом найти нужного профессионала. EuroJOB + специалисты отбора персонала могут не только сэкономить драгоценное время, но и почувствовать уверенность в том, что подбор сотрудника будет профессиональным, систематическим и объективным.

Для процесса отбора всегда анализируем потребности клиентов, углубляемся в  культуру, имидж и ценности компании.

Мы помогаем работодателям анализировать рабочие позиции, для которых нужен специалист, а также мы заботимся о том, чтобы определить требования к кандидатам.

EuroJOB + команда способна превратить заданные критерии компетенции и личности в критерии, для которых используются только хорошо проверенные методы оценки.

Отбор осуществляется в несколько этапов:

 • Описание требований персонала. Это обеспечивается путем тщательного анализа рабочих мест;
 • Публикация объявлений о вакансиях, поиск в наших и других базах данных;
 • Подбор резюме кандидатов в соответствии с объективными требованиями клиента;
 • Интервью с кандидатом, во время которого оцениваем личные качества, способность общения; профессиональный опыт, профессиональная компетентность и мотивация;
 • Проверка рекомендаций;
 • Презентация лучших кандидатов, отражающих ваши требования;
 • При необходимости EuroJOB+ организовывает конфиденциальные встречи, участвуем в переговорах с кандидатом.

Unbefristetes Arbeitsvehältnis

Unsere Mitarbeiter, Personalfachleute, werden Ihnen helfen einen EuroJOB+ zu finden, der Ihren Kompetenzen, gesammelten Arbeitserfahrungen, den Zielen Ihres Laufbahns am meisten entspricht.

Die Haupttätigkeit von EuroJOB+ – Personalauswahl und -suche, Beratungen bei der Personalauswahl, daher können wir Ihnen nicht nur bei der Suche nach einem passenden und interessanten Arbeitsplatz helfen, sondern auch erfordferliche Formalitäten erledigen.

Wir bieten für die Arbeitssuchenden auch andere Dienstleistungen an: vielseitige Beratungen über die Möglichkeiten der Suche nach gewünschtem Arbeitsplatz oder die Möglichkeiten in den Arbeitsmarkt einzusteigen, diverse Arbeitsangebote.

Ihr Wunsch eine Arbeit auf unbefristete Zeit zu finden kann sogar dann umgesetzt werden, wenn Ihre Fremdsprachkenntnisse nicht ausreichend sind – wir bieten Arbeitsplätze sowohl für qualifizierte, als auch für unqualifizierte Mitarbeiter an.

Wir haben bemerkt, dass die Arbeitgeber bei der Suche nach einem Dauerbeschäftigten zunächst Mitarbeiter anstellen, die in ihrem Unternehmen als Zeitbedienstete arbeiten.

Временная работа.

Если Вы в состоянии легко адаптироваться к инновациям и быстро принимаете новую информацию, эффективны, гибки, надежные и ответственные- безусловно, может быть идеальным временным работником!

В частых случаях, контракт этого работника будет недолгим, но достаточно гибким, например для студента. Временный персонал может сделать всю работу, потому что это легко совместить с учебой. Временная работа- это:

 • Отличная возможность для молодых специалистов получить опыт работы;
 • Хорошая возможность убедиться в том, что компания, в которой вы работаете, подходит именно вам, и вы рассматриваете возможность трудоустройства в рамках постоянного трудового договора;
 • Возможность заработать дополнительные деньги или когда вы хотите найти постоянную работу;
 • Уникальная возможность выбрать рабочую нагрузку, которая определяет личные потребности (скажем, во время учебы или в течении родительского отпуска);
 • Хорошая возможность получить опыт работы в разных компаниях.

 

Что называется временным трудоустройством и кто является временным работником? Существенным отличием является то, что работника трудоустраиваем и трудовые договоры заключаются с компанией Временного трудоустройства (EuroJOB +), но не с компанией, в которой работник будет работать напрямую. Для всех остальных ситуаций временный работник не будет отличаться от других лиц в компании.

Работая в этой форме, ваш непосредственный работодатель становится EuroJOB+, но работа выполняется на рабочих местах наших клиентов. Затем, когда работа прекратится, Вам будут представлены другие предложения работы, которые наиболее актуальны для Ваших нужд.

После регистрации в EuroJOB+ базе данных Вам предоставляется персональный консультант, который может помочь вам принять правильные решения по любым вопросам в карьере!

Darbinieku noma

Šis pakalpojums ietver personāla atlasi un nomu uz īsāku vai ilgāku laiku (noteiktā laika periodā). Pagaidu darbā iekārtošana (pazīstama arī kā noma vai vienkārši – darbinieka noma) – tas ir mūsdienīgs, augšupejošs personāla komplektēšanas risinājums. Šis pakalpojums ļauj Jums būt elastīgākiem un ērtāk kontrolēt cilvēkresursus.

Pagaidu nodarbinātība var palīdzēt samazināt administratīvos izdevumus, jo Jums vairs nevajadzēs tērēt dārgo laiku jaunu, kompetentu darbinieku meklēšanai, pārdzīvot par viņu pieņemšanu vai atlaišanu. Tas ļaus arī izvairīties no nodokļu un darba algu uzskaites. Administratīvo izdevumu samazināšana spēj optimizēt kompānijas procesus un palielināt peļņu.

Mūsu galvenais noteikums – skaidri izprast mūsu klientu individuālās vajadzības un ik reizi piedāvāt vienīgi individuālus risinājumus.

Mūsu mērķis – ilgtermiņa sadarbība, partneru attiecības, uzticība Klientiem un uzticība kandidātiem.

Gadījumi, kad darbinieku noma īpaši palīdz:

 • Kompānijā ir darbinieku skaita ierobežojumi;
 • Ir nepieciešami darbinieki pagaidu darbam (atvaļinājumu un slimības laikā);
 • Trūkst darbinieku biznesa izaugsmei (jauna produkta ieviešana tirgū, neizbēgama sezonalitāte, ražošanas vajadzību pieaugums);
 • Tirgū tiek ieviests jauns produkts. (Šis process ir rūpīgi jāplāno. Par to jāgādā speciālistam ar konkrētām zināšanām).
 • Valstī nav struktūrvienības;
 • Iespēja meklēt pārbaudes termiņa pagarinājumu

Pagaidu darbā iekārtošanas priekšrocības:

 • Jums ir lieliskas iespējas attīstīt savu biznesu, saglabājot esošo darbinieku skaitu;

Тādējādi jūs varat ļoti precīzi kontrolēt savas kompānijas budžetu (viegli aprēķināt pakalpojumu izmaksas);

 • Jūs varat būt aizsargāti pret kompānijas darbības un efektivitātes kritumu atvaļinājumu periodā;
 • Jūs ietaupāt laiku, kuru Jūs tērējat personāla meklēšanai, administrēšanai;
 • Jūs varat rīkoties elastīgāk, kad jums jāpieņem lēmums par darbinieku pieņemšanu un atlaišanu no darba;
 • Jums ir iespēja koncentrēties pašiem svarīgākajiem mērķiem, neveltot laiku sīkumiem, kuriem tomēr nepieciešami zināmi resursi. Tas, protams, ļauj uzņēmumiem attīstīties un sasniegt teicamus rezultātus ļoti īsā laikā.

Befristetes Arbeitsverhältnis

Können Sie sich leicht an neue Gegebenheiten anpassen und neue Information sich schnell aneignen, sind Sie leistungsfähig, flexibel, zuverlässig und verantwortungsvoll – dann können sie ohne Zweifel ein unersetzlicher Mitarbeiter für ein befristetes Arbeitsverhältnis sein!

Häufig wird in einem solchen Fall zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer ein befristeter, aber ziemlich flexibler Werkvertrag abgeschlossen. Zum Beispiel, sie Studierenden als die Bedienstete auf Zeit können alle Leistungen erbringen, da die Arbeit und das Studium leicht in Einklang zu bringen sind.

Befristetes Arbeitsverhältnis ist:

 • die ausgezeichnete Möglichkeit für junge Fachleute Arbeitserfahrungen zu sammeln;
 • gute Angelegenheit sich zu überzeugen, dass das Unternehmen, in dem Sie tätig sind, für Sie passt, dann können Sie später dort auf der Grundlage eines unbefristeten Werkvertrags arbeiten;
 • die Möglichkeit zusätzlich zu verdienen oder die Starthilfe, wenn Sie auf der Suche nach einer unbefristeten Arbeit sind;
 • die einzigartige Gelegenheit die Arbeitsbelastung nach persönlichen Bedürfnissen zu wählen (z.B. neben des Studiums oder während des Elternurlaubs);
 • gute Gelegenheit in unterschiedlichen Unternehmen unterschiedliche Arbeitserfahrungen zu sammeln.

Was bedeutet die befristete Anstellung und der Bedienstete auf Zeit? Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass ein Mitarbeiter wird angestellt, und die Werkverträge werden mit Leiharbeitsunternehmen  (EuroJOB+), und nicht mit dem Unternhemen, in dem der Mitarbeiter arbeiten wird, abgeschlossen.  In allen anderen Hinsichten wird der Bedienstete auf Zeit den anderen Mitarbeitern gleichgestellt.

Bei der Arbeit auf dieser Weise wird Ihr direkter Arbeitgeber EuroJOB+, jedoch Leistungen werden an den Arbeitsstellen unserer Kunden erbracht. Wird das Unternehmen seine Tätigkeiten einstellen, dann werden Ihnen andere Arbeitsstellen angeboten, die Ihren Bedürfnissen am meisten enstprechen.

Mögen Sie Abwechslungen oder immer neue Situationen, haben Sie grosse Freude an solchen Abwechslungen, dann kann das befristete Arbeitsverhältnis zu Ihrer Lebensweise werden. Der Vorteil dieser Arbeit ist, dass die Arbeitszeitabschnitte auf für Sie bequemste Weise persönlich zu vereinbaren sind.

Nach der Anmeldung bei der Datenbank von EuroJOB+ wird Ihnen ein persönlicher Berater bereitgestellt, der Ihnen hilft DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNGEN zu beliebigen Fragen Ihres Laufbahns zu treffen!

Pagaidu darbs.

Ja spējat viegli pielāgoties inovācijām un ātri uztverat jaunu informāciju, esat efektīvs, elastīgs, uzticams un atbildīgs – jūs pilnīgi noteikti varat būt ideāls pagaidu darbinieks!

Bieži vien šāda darbinieka līgums būs uz neilgu laiku, bet tas būs pietiekami piemērots, piemēram, studentam. Pagaidu personāls var paveikt visu darbu, jo to var viegli apvienot ar mācībām. Pagaidu darbs – tas ir:

 • Teicama iespēja jaunajiem speciālistiem gūt darba pieredzi;
 • Laba iespēja pārliecināties par to, ka kompānija, kurā jūs strādājat, ir piemērota tieši jums, un jūs izskatāt darbā iekārtošanās iespēju pastāvīga darba līguma ietvaros;
 • Iespēja nopelnīt papildus naudu vai – kad vēlēsieties, atrast pastāvīgu darbu;
 • Unikāla iespēja izvēlēties darba slodzi, kuru nosaka personīgās vajadzības (piemēram, mācību vai vecāku atvaļinājuma laikā);
 • Laba iespēja gūt darba pieredzi dažādās kompānijās.

Ko sauc par pagaidu darbā iekārtošanu un kas ir pagaidu darbinieks? Būtiskākā atšķirība ir tā, ka darbinieku iekārto darbā un darba līgumi tiek noslēgti ar Pagaidu darbā iekārtošanas kompāniju (EuroJOB +), nevis ar kompāniju, kurā darbinieks tieši strādās. Visās pārējās situācijās pagaidu darbinieks neatšķirsies no citām personām kompānijā.

Pie šādiem nosacījumiem par jūsu tiešo darba devēju kļūst EuroJOB +, bet darbs tiek veikts mūsu klientu darba vietās. Kad darbs būs beidzies, Jūs saņemsiet citus darba piedāvājumus, kuri Jums liksies aktuāli.

Pēc reģistrācijas EuroJOB + datu bāzē Jums tiks nozīmēts tiešais konsultants, kurš palīdzēs jums

pieņemt pareizos lēmumus jebkurā jautājumā, kas saistīts ar karjeru.

pieņemt pareizo lēmumu jebkuros karjeras jautājumos!

Testēšana un novērtēšana

EuroJOB+ piedāvā plaši atzītus testēšanas risinājumus personāla novērtēšanai, kas var palīdzēt pieņemt pašu piemērotāko potenciālo kandidātu, tai skaitā darbinieka motivācijas atklāšanu, viņu atbilstības konkrētajai pozīcijai novērtēšanu.

EuroJOB+ iesaka novērtēt kandidātus, izmantojot ”visas personības” instrumentus. Šāds tests var atklāt cilvēka konkrēto īpašību atbilstību noteiktam darbam – spēju domāt, personības iezīmes un interešu sfēras.

Šāds apskats var būt noderīgs perspektīvā karjeras plānošanā, pašpilnveidē un personāla attīstībā. Tā ir personāla daudzpusīga vadība, kas palīdz ģenerēt „darba profilus” jebkurai pienākumu grupai. Šādi profili var palīdzēt salīdzināt, vai individuālās cilvēciskās īpašības atbilst amata prasībām.

Testēšana un novērtēšana apliecina savu vērtību. Atbilstība amata aprakstam var palīdzēt prognozēt, kā tieši cilvēks spēs izpildīt pienākumus, to mazāk nosaka cilvēka vecums un izglītība.

Kad darbinieka iemaņas pilnā mērā atbilst amatam izvirzītajām prasībām, ievērojami palielinās viņu ražīguma līmenis vai apmierinātība par paveikto darbu, nav darba kavējumu, konflikta un stresa situāciju darbā.

Laikinas darbas

Jei Jūs gebate nesunkiai prisitaikyti prie naujovių bei sparčiai įsisavinate naują informaciją, esate našus, lankstus, patikimas bei atsakingas – neabejotinai galite būti idealiu laikinu darbuotoju!
Dažnu atveju tokio darbuotojo darbo sutartis bus trumpalaikė, bet pakankamai lanksti. Tarkim studentai, kaip laikinieji darbuotojai, galės atlikti visą darbą, nes jis nesunkiai derinamas su studijomis. Laikinas darbas, tai:

 • puiki galimybė jaunesniems specialistams sukaupti darbo patirties;
 • gera proga įsitikinti, jog įmonė, kurioje darbuojatės, Jums tinka bei svarstote joje įsidarbinti pagal nuolatinę darbo sutartį;
 • galimybė užsidirbti papildomų pinigų arba tuomet, kai norisi rasti nuolatinį darbą;
 • išskirtinė galimybė rinktis darbo krūvį, nusakantį asmeninį poreikį (tarkim, studijų metu ar besitęsiant tėvystės atostogoms);
 • gera proga sukaupti darbo patirties darbuojantis skirtingose įmonėse.

Kas yra vadinama laikinuoju įdarbinimu, o kas – laikinuoju darbuotoju? Esminis skirtumas – darbuotojas įdarbinamas, o darbo sutartys sudaromos su Laikinojo įdarbinimo įmone (EuroJOB+ ), bet ne su įmone, kurioje darbuotojas tiesiogiai dirbs. Visomis kitomis sitaucijomis laikinas darbuotojas nė kiek nesiskirs nuo kitų šioje įmonėje dirbančių žmonių.
Dirbant šia forma, Jūsų tiesioginiu darbdaviu tampa EuroJOB+ , tačiau darbai atliekami mūsų klientų darbo vietose. Tuomet, kai įmonėje darbas nutrūks, Jums bus pateikti kiti, labiausiai Jūsų poreikius atitinkantys darbo pasiūlymai.
Jei trokštate įvairovės ar vis naujų situacijų, o visa tai Jums reiškia didžiulį malonumą, laikinas darbas Jums galėtų tapti gyvenimo būdu. Šio darbo privalumas – galima suderinti darbo periodus asmeniškai Jums pačiu patogiausiu būdu.
Užsiregistravus EuroJOB+ duomenų bazėje suteikiamas asmeninis konsultantas, galintis padėti