[vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text] Gegevenscontroller en doel van beheer . Eurobelita UAB EuroJob + (hierna EuroJob +) handelsmerk, aangezien de verantwoordelijke voor de verwerking, na ontvangst van uw toestemming, de door u verzonden persoonlijke gegevens verwerkt met het doel EuroJob + en / of haar partners te selecteren.

Persoonlijke gegevens en beheer . Op basis van deze toestemming zal EuroJob + omgaan met de kwalificaties, vaardigheden, vaardigheden en / of andere gegevens die u verstrekt (persoonlijke gegevens):

 1. Identificaties en contactgegevens </ em>: naam; naam; geboortejaar; geslacht; leeftijd; e. E-mailadres telefoonnummer; skype ; pop. locatie adres; adrestype (thuis, werk); land; de stad; buurt;
 2. Behoeften : Willen een paar verlaten; arbeidsomstandigheden (functiepositie, verplaatsings- of ploegendienst, salarisverwachting); schadelijke gewoonten; voorkeuren (werkgebied, positie, reis, begin van werk, andere);
 3. Evaluatie van geschiktheid : CV-gegevens; werk zoeken in Litouwen en / of in het buitenland; burgerschap; taalvaardigheden; verblijfsvergunning / werkvergunning in de Europese Unie; studiegegevens (type, status); onderwijs (verworven beroep, specialiteit, aanvullende kwalificaties); werkervaring (bedrijf, functie, werkperiode, aard van het werk, verantwoordelijkheden, redenen van vertrek, ander werk, werkervaring onder verschillende omstandigheden, werk in het buitenland); Mogelijkheden om naar uw auto te reizen; persoonlijke kwaliteiten; wanneer vereist door de specifieke kenmerken van de werkplek, verwerken we gezondheidsgegevens (gezondheidsstoornissen, allergieën, beperkingen van de werkcapaciteit) om de geschiktheid te beoordelen;
 4. Motivatie : aanbevelingen; redenen om naar het buitenland te gaan; de baan waarmee je wilt werken; belangrijke aspecten van werk; de duur van het gezochte werk; het vermogen om snel naar het buitenland te gaan; gegevens over de vraag of er familieleden zijn om voor Litouwen te zorgen; gezinsreizen combineren;
 5. Competenties : kwalificaties en kwalificatiecertificaten (bezit van een geldig heftruckcertificaat, bezit van rijcategorie-rechten); gradertest (datum, snelheid, denken, uithoudingsvermogen, aanvullende opmerkingen); Minnesota testresultaten; Loadersturingstest; collectie test (stem, geschreven); due diligence-test (testdatum, resultaat, aanvullende opmerkingen); beoordeling van geschiktheid voor positie; eindbeoordeling;
 6. Individuele communicatie-informatie : e-mail IP-adres en IP-adres IP-afzenderserver; interviewgegevens (datum, geplande persoon, interviewer); geplande interviews (datum, tijd, persoonsregistratie, notities); gegevensbron (van waaruit de gegevens zijn verkregen, de naam van de bron, de datum van ontvangst van de gegevens, de persoon die de gegevens heeft ingevoerd).

Opslagterm . Persoonlijke gegevens worden door EuroJob + gedurende 2 jaar vanaf de datum van deze toestemming verwerkt. We zullen dan beschikken over de persoonlijke gegevens waarvoor we geen wettelijke basis veilig vernietigd zullen hebben, behalve informatie die uw toestemming bevestigt, die we niet langer dan 10 jaar zullen bewaren om de wettelijke vereisten van EuroJob + te claimen, uit te voeren of te verdedigen.

Ontvangers: Persoonlijke gegevens EuroJob + kan worden overgedragen aan Eurobelita JSC-bedrijven en / of potentiële werkgevers wereldwijd, inclusief die in een staat waarvan de wetgeving het niveau van wettelijke bescherming van persoonsgegevens in Litouwen niet garandeert. Bij het overzetten van persoonlijke gegevens naar een ontvangend land, zullen EuroJob + en de persoonlijke gegevensontvanger passende voorzorgsmaatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. We kunnen ook persoonlijke gegevens overdragen aan de derde die de diensten verleent aan EuroJob + of Eurobelita-bedrijven, waaronder juridische, fiscale, zakelijke, personeelsadministratie, boekhoudkundig adviseurs en overheidsinstanties die bevoegd zijn volgens de procedure die is vastgelegd in wettelijke bepalingen.

Algemene voorwaarden voor gegevensverwerking We zullen uw persoonlijke gegevens verwerken om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de functie die EuroJob + en / of haar partners bieden en om contact met u op te nemen. Gegevens kunnen worden verzameld, verwerkt en opgeslagen (ook via dienstverleners die zijn gevestigd en worden verwerkt buiten de Europese Unie), in digitale vorm en fysieke media, op alle mogelijke manieren, inclusief e-mail. e-mail en internetverbinding, die, gezien de aard van de verwerkte gegevens, zorgen voor een veilige en rechtmatige verwerking. Tijdens het interview zullen we u vragen om een ​​verplichte aanvraag voor de evaluatie in te dienen. U kunt kiezen om geen aanvullende gegevens te verstrekken die zijn opgegeven door de selectiegespecialist.

Geautomatiseerde gegevensverwerking. We verwerken uw persoonlijke gegevens op een geautomatiseerde manier (inclusief profilering) zodat we de vacatures van EuroJob + en / of haar partners effectief kunnen selecteren. U hebt het recht om een ​​geautomatiseerde beoordeling van geautomatiseerde gegevensverwerking en profileringsresultaten te vragen.

Gegevensbronnen. we ontvangen persoonlijke gegevens van u, genereren onszelf en / of derden .

Uw rechten. U hebt het recht om uzelf vertrouwd te maken met de persoonlijke gegevens die door u zijn verwerkt, om de gegevens te corrigeren, om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens aan te vragen, om de verwerking ervan te beperken, verwerking te weigeren, recht op gegevensportabiliteit, op elk moment, in overeenstemming met de wet neem contact op met de toezichthoudende autoriteit. Voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, de uitoefening van uw rechten, kunt u contact met ons opnemen voor veiligheidsmaatregelen. per e-mail info @ eurojobplius.lt of door naar het EuroJob + -kantoor in Street House in Vilnius te gaan.

Door akkoord te gaan, bevestig ik dat:

      

 • Ik zal nauwkeurige en correcte Persoonsgegevens verstrekken, en zodra ik verander, zal ik EuroJob + onmiddellijk op de hoogte stellen;
 •     

 • EuroJob + zal alleen andere personen toestemming verlenen volgens de wettelijke procedure, die identiek is aan deze en zal onmiddellijk worden verstrekt op verzoek van EuroJob +; Wat EuroJob + betreft, ben ik tegen deze verbintenis;
 •     

 • Ik heb de toestemming gekregen, begrepen, vragen gesteld over de verwerking van persoonlijke gegevens door EuroJob + en deze zijn beantwoord.
 •     

 • Ik ga akkoord met de toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens, inclusief eventuele gezondheidsgegevens die in onze toestemming zijn verstrekt, en dat EuroJob + mij op de hoogte stelt van mijn vacatures en / of vraagt ​​naar mijn functie-informatie (telefoon, instant messaging en / of e-mail) meningen hierover.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

Temporary job

If you are able to easily adapt to innovation and quickly master new information, you are productive, flexible, reliable and responsible – you can definitely be an ideal temporary employee!

Often, an employment contract of such an employee will be short-term, but flexible enough, say students, as temporary employees, will be able to do the whole work because it is easy to combine with studies. A temporary job is:

 • A great opportunity for young specialists to accumulate work experience.
 • A good opportunity to make sure that the company you work for is right for you and you are considering getting a job under a permanent employment contract.
 • A possibility of earning extra money or when you are willing to find a permanent job.
 • An exceptional opportunity to choose a workload that identifies a personal need (for example, during your studies or continuing your paternity leave).
 • A good opportunity to accumulate work experience in different companies.

What is temporary employment, and what is a temporary employee? The fundamental difference is that the employee is employed and the employment contracts are concluded with the Temporary Agency (EuroJOB+), but not with the company where the employee will work directly. In all other situations, the temporary employee will not be different from other people working in the company.

Working in this form, your direct employer becomes the EuroJOB+, but the work is done at the workplaces of our clients. Then, when the work at the company stops, you will be submitted other job offers that are most relevant to your needs.

If you desire diversity or new situations, and all that means a great pleasure to you, temporary work could become a way of life for you. The advantage of this job is that you can combine work periods personally in the most convenient way for you.

After registering, the EuroJOB+ database provides you with a personal consultant to help you make the RIGHT DECISIONS for any career issues!

Permanent job

Our staff, personnel specialists, will help you find the job matching your accumulated work experience, competencies, career goals, and expectations.

The main activity of EuroJOB+ is selection and recruitment of personnel, consultations on the selection of employees, so we can not only help to find the right and attractive job place for you but also arrange the necessary documents.

We also provide other types of services for job-seekers: we offer comprehensive consultations on job search opportunities or entrenchment on the labour market and submit job offers.

Your wish to find a permanent job can be implemented even when your level of foreign language knowledge is rather low since we can offer you the positions of both skilled and unskilled workers.

We observe that when looking for a permanent employee, employers first of all choose temporary workers already working in the company.

Testing and assessment

The EuroJOB+ offers widely recognized testing or assessing products that can help you when you decide to choose the right candidate, as well as to identify motivation of your employee, his compliance with certain position and work, or when the manager seeks feedback from his subordinates.

To assess the candidates, the EuroJOB+ would recommend ‘all personality’ detection tools distinguished by their own application capabilities. Such a test can measure the specific features associated with a particular job such as the ability to think, personality traits and areas of interest.

Such an assessment could serve in selections, during the career planning, self-improvement, and training of employees. This is called a multi-faceted staff management approach that helps to create ‘position profiles’ for any group of positions. Such profiles can help to compare whether the individual characteristics of a person reflect the requirements for a particular position.

Testing and assessment is a proving benefit. Compliance with the job description can help to accurately predict how the person would succeed in the workplace rather than such generally accepted criteria as human age and education.
When skills and competencies of an employee fully reflect the requirements for the position, their productivity level or satisfaction with the work his does increases significantly, thus avoiding absenteeism, conflict situations, and stresses in the workplace.

Permanente baan.

Onze staf, specialisten op het gebied van personeelzaken, zal hulp verlenen aan U om de baan te vinden die overeenstemmen met Uw geaccumuleerde werkervaring. Bekwaamheden en competencies, loopbaandoelen, vewachtingen en vooruitzichtingen.

De hoofdactiviteiten van EuroJOB+ is selectie en rekrutering van het personeel, het adviseren op het gebied van selectie en werving van werknemers, en wij kunnen U dus niet alleen helpen om een goede, juiste, passende en aantrekkelijke werkplek te vinden voor U, maar ook alle nodige documenten op te stellen en deze in orde te brengen.

We verlenen ook andere soorten diensten voor de baanzoekers: wij bieden de veelomvattende en uitgebreide consultaties en adviezen aan met betrekking tot de gunstige gelegenheden op de arbeidsmarkt om te zoeken naar een baan, kansen om deze te vinden of zich stevig te verankeren op de arbeidsmarkt, alsmede zenden werkaanbiedingen en vacatures.

Uw wens om de permanente baan te vinden kan worden geїmplementeerd en verwezenlijkd zelfs indien Uw beheersings – of kennisniveau van de vreemde taal nogal laag is, want we kunnen U verschillende functies van zowel gekwalificeerde, vakkundige werknemers als ongekwalificeerde werknemers en arbeiders aanbieden.

We bemerken vaak dat indien de werkgevers zoeken naar de permanente werknemers, kiezen zij

Een tijdelijke baan/tewerkstelling.

Indien U kunt de innovaties gemakkelijk adopteren en de nieuwe informatie snel beheersen, U bent productief, flexibel, betrouwbaar en beproefd, verantwoordelijk (en kunt de verantwoordelijkheid nemen op zich) – U kunt gegarandeerd, vast en zeker een ideale tijdelijke werknemer – medewerker zijn !
Heel vaak zal de tewerkstellingsovereenkomst of arbeidsovereenkomst voor een zodanig werknemer een kortetermijnovereenkomst zijn, maar het is flexibel genoeg, bijvoorbeeld, voor studenten die als de tijdelijke medewerkers of werknemers het geheel der werken zullen kunnen uitvoeren, want zij kunnen het gemakkelijk combineren met hun studies. Een tijdelijke baan is:

 • een goede gelegenheid of kans voor de jonge specialisten om werkervaring op te doen.
 • Een goed gelegenheid of kans om zich ervan te verzekeren dat de onderneming of vennootschap waarbij en waarvoor U werkt, goed passend is voor U  en  U zijn van plan om een vaste baan krijge door een vaste arbeidsovereenkomst te sluiten.
 • Een mogelijkheid om extra geld te verdienen of indien U wenst om een vaste baan te vinden en krijgen.
 • Een uitzonderlijke mogelijkheid om een omvang van de werkzaamheden of werken te kiezen die de persoonlijke behoeften bepaalt en ermee overeenstemt (bijvoorbeeld, gedurende Uw studieperiode of tijdens/bij het voortzetten met Uw ouderschapsverlof).
 • Een goede mogelijkheid om werkervaring op te doen door werkzaam te zijn bij de diverse venootschapen en ondernemingen.

Wat is een tijdelijke tewerkstelling en wie is een tijdelijke werknemer? Een fundamenteel verschil ligt erin dat de werknemer is tewerkgesteld en de tewerkstelingsovereenkomsten of arbeidsovereenkomsten worden gesloten met het Bureau Tijdelijke Tewerkstelling (EuroJOB+), maar niet met die vennootschap of onderneming, waarbij deze werknemer werkzaam rechtstreeks zal zijn. In alle andere gevallen en situaties zal de tijdelijke werknemer zich niet onderscheiden van overige personen die werken bij deze onderneming of vennootschap.  

Bij het werken op zodanige wijze en in deze vorm treedt de vennootschap EuroJOB+ als Uw directe werkgever, maar alle werken, opdrachten en werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op de werkplekken bij onze klanten. Nadat het werk is voltooid bij de vennootschap of onderneming, zullen U andere jobs en vacatures worden aangeboden die meest relevant en passend zijn en overeenstemmen met Uw behoeften en belangen.

Indien U een afwisseling in de werkzaamheden of niewe situaties wit (hebben), en  dit alles betekent een groot gonoegen voor U,  zou de tijdelijke tewerkstelling een levenswijze voor U kunnen worden. Het voordeel van deze job of werkwijze is dat  U werkperioden persoonlijk kunt combineren op de voor U meest gunstige manier.

Nadat U heeft geregistreerd, zal de EuroJOB+ database U voorzien van een persoonlijke adviseur die U hulp en bijstand zal

Toetsing en beoordeling

De vennootschap EuroJOB+ biedt de wijd en zijd erkende producten aan die voorbestemd zijn voor het toetsen en het beoordelen van werknemerskandidaten en U hepl kunnen verlenen, toen U beslist om een passende en juiste kandidaat te selecteren, alsmede de motivaties van Uw werknemer, zijn inschikkelijkheid met of toestemming voor de bepaalde functies en het uitvoeren van zekere opdrachten en werken te identificeren en vast te stellen, of indien de bestuurder, directeur of leider zoekt een feedback van zijn ondergeschikten.

 

Om kandidaten te beoordelen zouden, wij, de vennootschap EuroJOB+, de gespecialiseerde wertuigen en gereedschappen voor detectie van de gehele persoonlijkheid (identiteit) aanbevelen die zich onderscheiden door eigen gebruiksvermogens en gebruiksmogelijkheden ervan. Een zodanige test kan specifieke kenmerken en speciale bijzonderheden meten en bepalen die zijn verbonden met een bepaald werk (bepaalde been), zoals een vermogen om te denken,persoonlijke karaktertrekken en interessegebieden.

 

Een zodanig beoordeling kan zijn dienstig en vooldoende bij het uitvoeren van selecties, gedurende de loppbaanplanning, zelfverbetering en training van werknemers (het personeel).Het wordt genoemd als een meervoudige benadering van personeelbeheer, welke hulp verleent om “functieprofielen” op te stellen voor elke functiegroep. Zodanige profiels kunnen helpen om te vergelijken of de individuele karakteristieken en karaktertrekken van een persoon overeenstemmen met de (specifieke) vereisten voor een bepaalde functie.

 

Detoetsing en beoordeling zijn een voordeel bij het proeven. De overeenstemming met een functiebeschrijving kan helpen om eerder nauwkeuriger te voorzeggen hoe succesvol deze persoon zou kunnen zijn en werken op de bepaalde werkplek, dan zodanige algemeen erkende maatstaven als de leeftijd van een persoon en vorming (onderwijs).

 

Indien bekwaamheden en competencies van de werknemers volledig voldoen aan de vereisten voor de functie en ermee overeenstemmen, hun productiviteitsniveau/effectiviteitsniveau of de tevredenheid over de door hun uitgevoerde baan worden aanzienlijk groter, dus door het verzuim,

D.U.K.

 

Ne ES valstybių narių piliečių užsieniečių įdarbinimas nėra lengvas procesas – jis paprastai susideda iš kelių etapų:

 • Leidimo dirbti gavimas;
 • Darbo vizos / leidimo laikinai gyventi gavimas;
 • Dokumentų įforminimas.

Norint įdarbinti užsienietį, mums reikia pateikti užsieniečio paso bei kvalifikaciją patvirtinančio dokumento (diplomo ar kt.) kopijas bei darbdavio rekvizitus. Visus kitus dokumentus parengsime mes.

Užsieniečio įdarbinimo kaina priklauso nuo daugelio aspektų: turimos kvalifikacijos, ar jau dirbo Lietuvoje, įmonės veiklos pobūdžio ir pan.

Draudimo, dokumentų vertimo ir legalizavimo, kelionės ir apgyvendinimo išlaidos, rinkliavos.

Darbuotojams, kurių kvalifikacija įtrauka į trūkstamų profesijų sąrašą.

Taip, norint įdarbinti Lietuvoje užsienietį- diplomas arba pažymėjimas privalomas.

Jei užsienietis pas Jus nedirbęs ir nėra Jūsų patikrintas, rekomenduojame daryti užsieniečiui D vizą, nes tai pigesnė bei greitesnė procedūra.

Jeigu darbuotojas yra dirbęs pas Jus bei patikimas ir jeigu darbdavys gali laukti ilgiau, tokiu atveju rekomenduojame leidimą gyventi LR darbo pagrindu.

Pagal Jūsų situaciją individualiai rekomenduojame kuris variantas Jums yra tinkamesnis.

Neradote atsakymo?

Kreipkitės nemokamai konsultacijai!

DOKUMENTŲ TVARKYMAS

Ruošiame visus dokumentus, reikalingus leidimui laikinai gyventi ir dirbti Lietuvoje gauti, atstovaujame valstybinėse institucijose.


Leidimas laikinai gyventi Lietuvoje verslo arba darbo pagrindu. Ruošiame visus dokumentus, reikalingus leidimui laikinai gyventi Lietuvoje gauti.
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje – ruošiame visus dokumentus, reikalingus leidimui dirbti ir darbo vizai arba laikinai gyventi Lietuvoje gauti, atstovaujame valstybinėse institucijose.
Diplomų pripažinimas. Rengiame dokumentus, įrodančius užsieniečio įdarbinimo būtinumą, atstovaujame valstybinėse institucijose, vertimų bei notarų biuruose.
Vertimo paslaugos.
Apgyvendinimas ir gyvenamosios vietos deklaravimas. Esant poreikiui padedame susirasti darbuotojams būstą bei deklaruoti gyvenamąją vietą.
Medicininis draudimas.

Nuolatinis darbas

Mūsų darbuotojai, personalo atrankos specialistai, padės susirasti labiausiai Jūsų sukauptą patirtį, kompetencijas, karjeros tikslus ir lūkesčius atitinkantį darbą.

EuroJOB+  pagrindinė veikla – personalo atranka bei paieška, konsultacijos parenkant darbuotojus, tad mes ne tik galime padėti atrasti Jums tinkamą bei patrauklią darbo vietą, bet ir pasirūpinti reikalingų dokumentų sutvarkymu.

Taipogi teikiame ir kitokio pobūdžio paslaugas darbo ieškantiems: siūlome visapusiškas konsultacijas apie pageidaujamo darbo paieškos galimybes ar įsitvirtinimą darbo rinkoje, teikiame darbo pasiūlymus.

Jūsų noras rasti pastovų darbą gali būti realizuotas net ir tais atvejais, kai Jūsų užsienio kalbos žinių lygis yra ganėtinai menkas – mes galime pasiūlyti užimti tiek kvalifikuotų, tiek nekvalifikuotų darbuotojų pozicijas.

Pastebime, kad ieškodami nuolatinio darbuotojo darbdaviai pirmiausia renkasi iš įmonėje jau dirbančių laikinųjų darbuotojų.

Pastāvīgs darbs

Mūsu darbinieki, personāla speciālisti, palīdzēs jums atrast piemērotu darbu, pamatojoties uz Jūsu pieredzi, kompetenci, karjeras mērķiem un vēlmēm.

EuroJOB+ pamatdarbība – tā ir personāla atlase un meklēšana, kā arī konsultācijas personāla atlases jautājumos. Tādēļ mēs jums palīdzēsim atrast piemērotāko darba vietu un noformēt visus nepieciešamos dokumentus.

Mēs darba meklētājiem sniedzam arī cita veida pakalpojumus: piedāvājam kompleksas konsultācijas par vēlamajām vakancēm.

Jūsu vēlēšanās atrast stabilu darbu var tikt realizēta pat tajos gadījumos, kad Jūsu svešvalodu zināšanu līmenis ir samērā zems – mēs varam piedāvāt gan kvalificētus, gan nekvalificētus amatus.

Meklējot pastāvīgu darbinieku, esam secinājuši, ka darba devēji izvēlas darbiniekus no pagaidu personāla, no darbiniekiem, kuri kompānijā jau strādā.

Pagaidu darbs.

Ja spējat viegli pielāgoties inovācijām un ātri uztverat jaunu informāciju, esat efektīvs, elastīgs, uzticams un atbildīgs – jūs pilnīgi noteikti varat būt ideāls pagaidu darbinieks!

Bieži vien šāda darbinieka līgums būs uz neilgu laiku, bet tas būs pietiekami piemērots, piemēram, studentam. Pagaidu personāls var paveikt visu darbu, jo to var viegli apvienot ar mācībām. Pagaidu darbs – tas ir:

 • Teicama iespēja jaunajiem speciālistiem gūt darba pieredzi;
 • Laba iespēja pārliecināties par to, ka kompānija, kurā jūs strādājat, ir piemērota tieši jums, un jūs izskatāt darbā iekārtošanās iespēju pastāvīga darba līguma ietvaros;
 • Iespēja nopelnīt papildus naudu vai – kad vēlēsieties, atrast pastāvīgu darbu;
 • Unikāla iespēja izvēlēties darba slodzi, kuru nosaka personīgās vajadzības (piemēram, mācību vai vecāku atvaļinājuma laikā);
 • Laba iespēja gūt darba pieredzi dažādās kompānijās.

Ko sauc par pagaidu darbā iekārtošanu un kas ir pagaidu darbinieks? Būtiskākā atšķirība ir tā, ka darbinieku iekārto darbā un darba līgumi tiek noslēgti ar Pagaidu darbā iekārtošanas kompāniju (EuroJOB +), nevis ar kompāniju, kurā darbinieks tieši strādās. Visās pārējās situācijās pagaidu darbinieks neatšķirsies no citām personām kompānijā.

Pie šādiem nosacījumiem par jūsu tiešo darba devēju kļūst EuroJOB +, bet darbs tiek veikts mūsu klientu darba vietās. Kad darbs būs beidzies, Jūs saņemsiet citus darba piedāvājumus, kuri Jums liksies aktuāli.

Pēc reģistrācijas EuroJOB + datu bāzē Jums tiks nozīmēts tiešais konsultants, kurš palīdzēs jums

pieņemt pareizos lēmumus jebkurā jautājumā, kas saistīts ar karjeru.

pieņemt pareizo lēmumu jebkuros karjeras jautājumos!

Befristetes Arbeitsverhältnis

Können Sie sich leicht an neue Gegebenheiten anpassen und neue Information sich schnell aneignen, sind Sie leistungsfähig, flexibel, zuverlässig und verantwortungsvoll – dann können sie ohne Zweifel ein unersetzlicher Mitarbeiter für ein befristetes Arbeitsverhältnis sein!

Häufig wird in einem solchen Fall zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer ein befristeter, aber ziemlich flexibler Werkvertrag abgeschlossen. Zum Beispiel, sie Studierenden als die Bedienstete auf Zeit können alle Leistungen erbringen, da die Arbeit und das Studium leicht in Einklang zu bringen sind.

Befristetes Arbeitsverhältnis ist:

 • die ausgezeichnete Möglichkeit für junge Fachleute Arbeitserfahrungen zu sammeln;
 • gute Angelegenheit sich zu überzeugen, dass das Unternehmen, in dem Sie tätig sind, für Sie passt, dann können Sie später dort auf der Grundlage eines unbefristeten Werkvertrags arbeiten;
 • die Möglichkeit zusätzlich zu verdienen oder die Starthilfe, wenn Sie auf der Suche nach einer unbefristeten Arbeit sind;
 • die einzigartige Gelegenheit die Arbeitsbelastung nach persönlichen Bedürfnissen zu wählen (z.B. neben des Studiums oder während des Elternurlaubs);
 • gute Gelegenheit in unterschiedlichen Unternehmen unterschiedliche Arbeitserfahrungen zu sammeln.

Was bedeutet die befristete Anstellung und der Bedienstete auf Zeit? Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass ein Mitarbeiter wird angestellt, und die Werkverträge werden mit Leiharbeitsunternehmen  (EuroJOB+), und nicht mit dem Unternhemen, in dem der Mitarbeiter arbeiten wird, abgeschlossen.  In allen anderen Hinsichten wird der Bedienstete auf Zeit den anderen Mitarbeitern gleichgestellt.

Bei der Arbeit auf dieser Weise wird Ihr direkter Arbeitgeber EuroJOB+, jedoch Leistungen werden an den Arbeitsstellen unserer Kunden erbracht. Wird das Unternehmen seine Tätigkeiten einstellen, dann werden Ihnen andere Arbeitsstellen angeboten, die Ihren Bedürfnissen am meisten enstprechen.

Mögen Sie Abwechslungen oder immer neue Situationen, haben Sie grosse Freude an solchen Abwechslungen, dann kann das befristete Arbeitsverhältnis zu Ihrer Lebensweise werden. Der Vorteil dieser Arbeit ist, dass die Arbeitszeitabschnitte auf für Sie bequemste Weise persönlich zu vereinbaren sind.

Nach der Anmeldung bei der Datenbank von EuroJOB+ wird Ihnen ein persönlicher Berater bereitgestellt, der Ihnen hilft DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNGEN zu beliebigen Fragen Ihres Laufbahns zu treffen!

Временная работа.

Если Вы в состоянии легко адаптироваться к инновациям и быстро принимаете новую информацию, эффективны, гибки, надежные и ответственные- безусловно, может быть идеальным временным работником!

В частых случаях, контракт этого работника будет недолгим, но достаточно гибким, например для студента. Временный персонал может сделать всю работу, потому что это легко совместить с учебой. Временная работа- это:

 • Отличная возможность для молодых специалистов получить опыт работы;
 • Хорошая возможность убедиться в том, что компания, в которой вы работаете, подходит именно вам, и вы рассматриваете возможность трудоустройства в рамках постоянного трудового договора;
 • Возможность заработать дополнительные деньги или когда вы хотите найти постоянную работу;
 • Уникальная возможность выбрать рабочую нагрузку, которая определяет личные потребности (скажем, во время учебы или в течении родительского отпуска);
 • Хорошая возможность получить опыт работы в разных компаниях.

 

Что называется временным трудоустройством и кто является временным работником? Существенным отличием является то, что работника трудоустраиваем и трудовые договоры заключаются с компанией Временного трудоустройства (EuroJOB +), но не с компанией, в которой работник будет работать напрямую. Для всех остальных ситуаций временный работник не будет отличаться от других лиц в компании.

Работая в этой форме, ваш непосредственный работодатель становится EuroJOB+, но работа выполняется на рабочих местах наших клиентов. Затем, когда работа прекратится, Вам будут представлены другие предложения работы, которые наиболее актуальны для Ваших нужд.

После регистрации в EuroJOB+ базе данных Вам предоставляется персональный консультант, который может помочь вам принять правильные решения по любым вопросам в карьере!

Постоянная работа.

Наши сотрудники, специалисты по персоналу, помогут вам найти наиболее подходящюю работу на основе Вашего опыта, компетенции, карьерных целей и ожиданий.

EuroJOB+ основная деятельность – подбор и поиск персонала, консультация в отборе персонала. Поэтому мы можем помочь найти подходящее место работы для Вас и оформить все необходимые документы.

Мы также предоставляем другие виды услуг для нуждающихся в работе: Мы предлагаем комплексную консультацию по желаемым вакансиям.

Ваше желание найти стабильную работу может быть реализовано даже в тех случаях, когда уровень знания Вашего иностранного языка достаточно низок – мы можем предложить как квалифицированные, так и неквалифицированные должности.

При поиске постоянного работника, мы замечаем, что работодатели выбирают из временного персонала, уже работающего в компании.

Unbefristetes Arbeitsvehältnis

Unsere Mitarbeiter, Personalfachleute, werden Ihnen helfen einen EuroJOB+ zu finden, der Ihren Kompetenzen, gesammelten Arbeitserfahrungen, den Zielen Ihres Laufbahns am meisten entspricht.

Die Haupttätigkeit von EuroJOB+ – Personalauswahl und -suche, Beratungen bei der Personalauswahl, daher können wir Ihnen nicht nur bei der Suche nach einem passenden und interessanten Arbeitsplatz helfen, sondern auch erfordferliche Formalitäten erledigen.

Wir bieten für die Arbeitssuchenden auch andere Dienstleistungen an: vielseitige Beratungen über die Möglichkeiten der Suche nach gewünschtem Arbeitsplatz oder die Möglichkeiten in den Arbeitsmarkt einzusteigen, diverse Arbeitsangebote.

Ihr Wunsch eine Arbeit auf unbefristete Zeit zu finden kann sogar dann umgesetzt werden, wenn Ihre Fremdsprachkenntnisse nicht ausreichend sind – wir bieten Arbeitsplätze sowohl für qualifizierte, als auch für unqualifizierte Mitarbeiter an.

Wir haben bemerkt, dass die Arbeitgeber bei der Suche nach einem Dauerbeschäftigten zunächst Mitarbeiter anstellen, die in ihrem Unternehmen als Zeitbedienstete arbeiten.

Testierung und Bewertung

EuroJOB+ bietet weit anerkannte Testierungs- oder Bewertungsprodukte an, die bei der Auswahl eines passenden, potentiellen Bewerbers helfen können, die auch dann helfen können, wenn man feststellen will, ob der Mitarbeiter motiviert ist und der angebotenen Position und den Anforderungen der Arbeitsstelle entspricht oder dann, wenn der Leiter von seinen Untergebenen Rückmeldungen erhalten will.

Zur Bewertung von Bewerbern empfiehlt EuroJOB+ die Werkzeuge der Feststellung „der ganzen Persönlichket“, die sich durch die Möglichkeiten ihrer Anwendung auszeichnen. Dank eines derartigen Tests können mit konkreten Arbeit verbundene vielseitige Eigenschaften – Denkfähigkeit, persönliche Eigenschaften und Interessengebiete gemessen werden.

Eine derartige Bewertung könnte im Auswahlverfahren, bei der Planung von Karriereperspektiven, bei der Persönlichkeitsentwicklung und bei der Förderung der Mitarbeiter behilflich sein. Das wird als vielseitige Art der Personalverwaltung bezeichnet und hilft zur Erstellung von „Pflichtprofilen“ für eine beliebige Pflichtgruppe. Derartige Profile können helfen durch Vergleich zu prüfen, ob individuelle persönliche Eigenschaften für bestimmte Position gestellten Anforderungen entsprechen.

Testierung und Bewertung ist ein bewährtes Nutzen. Die Entsprechung der Positionsbeschreibung kann helfen genau vorzusehen, ob die angestellte Person mit der Arbeit zurecht kommt, und diese Weise ist besser als allgemein anerkannte Kriterien wie das Alter und die Ausbildung.

Wenn die Fähigkeiten, Kompetenzen des Mitarbeiters den gestellten Anforderungen entsprechen, wächst auch seine Leistungsfähigkeit oder die Zufriedenheit mit der Arbeit, ausserdem werden dadurch Fehlzeitig, Konfliktsituationen und Stress am Arbeitsplatz vermieden.

Тестирование и оценка.

EuroJOB+ предлагает широко признанные решения тестирования или оценки персонала, которые могут помочь при принятии подходящего потенциального кандидата, в том числе выявление мотивации работника, их соответствие для данной позиции.

EuroJOB+ рекомендует оценивать кандидатов испольуя инструменты “всей личности”. Такой тест может подбирать конкретные черты человека к определённой работе – способность мыслить, характеристики личности и сферы интересов.

Такой отбор может быть полезен в случае планировании карьерной перспективы, самосовершенствовании и развитие персонала. Это называется многогранным управлением персоналом, которое помогает генерировать “профили работы” для любой группы обязанностей. Такие профили могут помочь сравнить, отражают ли индивидуальные человеческие качества требования, нужные для данной должности.

Тестирование и оценка является доказанной пользой. Соответсвие описанию должностной обязанности может помочь предсказать, как именно человек сможет исполнять обязанности, чем такие понятия как человеческий возраст и образование.

Когда навыки работника в полной мере отражают требования, предъявляемые к этой должности, значительно увеличивается их уровень производительности или удовлетворенности проделанной работой, и не бывает прогулов, конфликтных ситуаций и стресса на рабочем месте.

Laikinas darbas

Jei Jūs gebate nesunkiai prisitaikyti prie naujovių bei sparčiai įsisavinate naują informaciją, esate našus, lankstus, patikimas bei atsakingas – neabejotinai galite būti idealiu laikinu darbuotoju!
Dažnu atveju tokio darbuotojo darbo sutartis bus trumpalaikė, bet pakankamai lanksti. Tarkim studentai, kaip laikinieji darbuotojai, galės atlikti visą darbą, nes jis nesunkiai derinamas su studijomis. Laikinas darbas, tai:

 • puiki galimybė jaunesniems specialistams sukaupti darbo patirties;
 • gera proga įsitikinti, jog įmonė, kurioje darbuojatės, Jums tinka bei svarstote joje įsidarbinti pagal nuolatinę darbo sutartį;
 • galimybė užsidirbti papildomų pinigų arba tuomet, kai norisi rasti nuolatinį darbą;
 • išskirtinė galimybė rinktis darbo krūvį, nusakantį asmeninį poreikį (tarkim, studijų metu ar besitęsiant tėvystės atostogoms);
 • gera proga sukaupti darbo patirties darbuojantis skirtingose įmonėse.

Kas yra vadinama laikinuoju įdarbinimu, o kas – laikinuoju darbuotoju? Esminis skirtumas – darbuotojas įdarbinamas, o darbo sutartys sudaromos su Laikinojo įdarbinimo įmone (EuroJOB+ ), bet ne su įmone, kurioje darbuotojas tiesiogiai dirbs. Visomis kitomis sitaucijomis laikinas darbuotojas nė kiek nesiskirs nuo kitų šioje įmonėje dirbančių žmonių.
Dirbant šia forma, Jūsų tiesioginiu darbdaviu tampa EuroJOB+ , tačiau darbai atliekami mūsų klientų darbo vietose. Tuomet, kai įmonėje darbas nutrūks, Jums bus pateikti kiti, labiausiai Jūsų poreikius atitinkantys darbo pasiūlymai.
Jei trokštate įvairovės ar vis naujų situacijų, o visa tai Jums reiškia didžiulį malonumą, laikinas darbas Jums galėtų tapti gyvenimo būdu. Šio darbo privalumas – galima suderinti darbo periodus asmeniškai Jums pačiu patogiausiu būdu.
Užsiregistravus EuroJOB+ duomenų bazėje suteikiamas asmeninis konsultantas, galintis padėti